slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ευπρόσδεκτη ώθηση στη φορολογική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ κατόπιν επίτευξης της συμφωνίας χρηματοδότησης

Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος φορολογικής συνεργασίας της ΕΕ («Fiscalis») στο πλαίσιο της επόμενης ενωσιακής δημοσιονομικής περιόδου 2021-2017.

Η συμφωνία αυτή προετοιμάζει το έδαφος ώστε να συνεχιστεί η ουσιαστική συμβολή του Fiscalis στην υποστήριξη και την εξασφάλιση της στενής φορολογικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Διευκολύνεται επίσης η δημιουργία πιο δίκαιων και πιο αποτελεσματικών φορολογικών συστημάτων και η μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1754_el.pdf

Βιώσιμη χρηματοδότηση: η διάσκεψη υψηλού επιπέδου οδηγεί την παγκόσμια συνεργασία για τη βιώσιμη χρηματοδότηση στο επόμενο στάδιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξενεί σήμερα διάσκεψη υψηλού επιπέδου σχετικά με μια παγκόσμια προσέγγιση της βιώσιμης χρηματοδότησης.

Τον Μάρτιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύθηκε να πρωτοστατήσει στη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος με στόχο τη στήριξη της μετάβασης προς μια βιώσιμη οικονομία, εγκρίνοντας το πρώτο σχέδιο δράσης για τη χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης και συγκαλώντας με επιτυχία την πρώτη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση. Ένα έτος μετά, η σημερινή διάσκεψη προσφέρει την ευκαιρία να προαχθεί η διεθνής συνεργασία, να διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργειών και να επιδειχθεί ισχυρή δέσμευση για ένα συνεκτικό διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα στηρίζει τη διοχέτευση ιδιωτικών κεφαλαίων σε βιώσιμα έργα. Αυτό εντάσσεται επίσης στις προσπάθειες της Ένωσης Κεφαλαιαγορών για σύνδεση της χρηματοδότησης με τις συγκεκριμένες ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας, συμβάλλοντας έτσι στο θεματολόγιο της ΕΕ για ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1734_el.pdf

Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη προκαταρκτικής συμφωνίας για το πρόγραμμα InvestEU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προκαταρκτική συμφωνία για το πρόγραμμα InvestEU, που προτάθηκε με στόχο την τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην Ευρώπη στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Η εν λόγω προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών και της Επιτροπής αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του προγράμματος InvestEU, το οποίο θα συγκεντρώσει στο ίδιο πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και τα υπόλοιπα 13 υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για τη στήριξη των επενδύσεων στην ΕΕ, καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1732_el.pdf

Erasmus για νέους και νέες επιχειρηματίες: βραβείο «Επιχειρηματίας της δεκαετίας»

Κατά τον εορτασμό, χθες βράδυ στις Βρυξέλλες, της 10ης επετείου του προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες (EΝE), δύο επιχειρηματίες έλαβαν το βραβείο «Επιχειρηματίας της δεκαετίας». Η Nelly Davtya από την Αρμενία επελέγη ως η «νέα επιχειρηματίας της δεκαετίας» και ο Ιωάννης Πολυχρονάκης από την Ελλάδα επελέγη ως ο «ανάδοχος επιχειρηματίας της δεκαετίας».

19/03/2019

Το ΕΝΕ βοήθησε να δημιουργηθούν περισσότερες από 7 000 συνεργασίες ανάμεσα σε νέους και σε έμπειρους επιχειρηματίες σε ολόκληρη την ΕΕ. Σε αυτές συμμετείχαν 14 000 επιχειρηματίες και κατάφεραν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να επεκταθούν σε νέες αγορές.

Η κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, Επίτροπος αρμόδια για την ενιαία αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ δήλωσε: «Η ενιαία αγορά είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που διαθέτουμε. Είναι ζωτικής σημασίας ιδιαίτερα για τους επιχειρηματίες μας, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να ξεκινούν, να αναπτύσσονται και να διασχίζουν τα σύνορα. Χαίρομαι που το πρόγραμμά μας αυτό τους βοηθά να επωφεληθούν ακόμη περισσότερο από την ενιαία αγορά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επεκτεινόμαστε σε νέες τοποθεσίες και προτείναμε περαιτέρω χρηματοδότηση από το 2021 και μετά.»

Το πρόγραμμα EΝE διευκολύνει την ανταλλαγή επιχειρηματικής και διοικητικής πείρας εντός και εκτός Ευρώπης. Φέρνει σε επαφή έναν/μία επιχειρηματία, νεοσύστατο/-η ή υποψήφιο/-α, με επιχειρηματία που διαθέτει πείρα και διευθύνει μια μικρή επιχείρηση σε άλλη χώρα. Η ανταλλαγή συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSMEΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Μόνο μεταξύ 2014 και 2016, δημιουργήθηκαν, χάρη στο EΝE, πάνω από 250 νέες εταιρείες και πάνω από 2 000 θέσεις εργασίας.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα EΝE στον ιστότοπο (link is external) και στο φυλλάδιο για τη 10η επέτειο του EΝE (link is external).

Press Release in English Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού