slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Ασφάλεια των δικτύων 5G: Τα κράτη μέλη της ΕΕ ολοκληρώνουν τις εθνικές εκτιμήσεις επικινδυνότητας

Μετά τη σύσταση της Επιτροπής για μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων 5G, 24 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πλέον ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο και υπέβαλαν εθνικές εκτιμήσεις επικινδυνότητας. Οι εκτιμήσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη στην επόμενη φάση, στην εκτίμηση δηλαδή επικινδυνότητας σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα ολοκληρωθεί έως την 1η Οκτωβρίου. Ο επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας Τζούλιαν Κινγκ και η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκαμπριέλ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το σημαντικό αυτό βήμα προόδου και δήλωσαν:

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-4266_el.pdf

Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά: ενίσχυση της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς έννομης τάξης

Κατά την 17η σύνοδο κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μόντρεαλ, η ΕΕ και ο Καναδάς επιβεβαίωσαν εκ νέου τη βούλησή τους να αντιμετωπίσουν από κοινού τις παγκόσμιες προκλήσεις ώστε να ενισχυθεί η βασισμένη σε κανόνες έννομη τάξη, να ωφεληθούν οι πολίτες και να προστατευθεί ο πλανήτης με την υλοποίηση των δεσμεύσεων υπέρ της κλιματικής αλλαγής και των ωκεανών. Οι ηγέτες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους για ταχεία και συντονισμένη δράση με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων του πολυμερούς εμπορικού συστήματος.

«Η ΕΕ και ο Καναδάς πιστεύουν ότι τα παγκόσμια ζητήματα απαιτούν πολυμερείς λύσεις. Μαζί στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η διεθνής συνεργασία είναι επωφελής για όλους», δήλωσε η επίτροπος Εμπορίου κα Σεσίλια Μάλμστρομ. «Πουθενά αλλού δεν είναι αυτό περισσότερο εμφανές από ό, τι στις εμπορικές μας σχέσεις. Σχεδόν δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της, η CETA παρέχει συγκεκριμένες αποδείξεις για τα αμοιβαία οφέλη του ανοικτού εμπορίου. Οι εξαγωγές και από τις δύο πλευρές έχουν αυξηθεί και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες μας ήδη βλέπουν τα οφέλη.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4269_el.pdf

Λειτουργία του μηχανισμού καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη σημειώνονται καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, οι οποίες αποτεφρώνουν χιλιάδες στρέμματα δάσους. Μπορεί οι χώρες της Νότιας Ευρώπης να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, ωστόσο καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι απολύτως προφυλαγμένη.

Όταν μια δασική πυρκαγιά αποκτά τέτοιες διαστάσεις που καθίσταται αδύνατο να την κατασβέσει μία χώρα μόνη της, είναι δυνατή η ενεργοποίηση, κατόπιν αιτήματος, του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλιστεί συντονισμένη αντιμετώπιση.

Κοινή και συντονισμένη αντιμετώπιση

Όταν οι εθνικές ικανότητες αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών δεν αρκούν, οι ευρωπαϊκές χώρες συχνά επιδεικνύουν αλληλεγγύη αποστέλλοντας βοήθεια υπό μορφή πυροσβεστικών αεροσκαφών, ελικοπτέρων, πυροσβεστικού εξοπλισμού και προσωπικού. Υπάρχει ένας δομημένος τρόπος για να γίνεται αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΣΑΕΑ) αποτελεί τον κόμβο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μόλις ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιηθεί από πληγείσα χώρα, το ΚΣΑΕΑ συντονίζει τη συνδρομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της παρεχόμενης βοήθειας.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκολύνει και συγχρηματοδοτεί τη συνδρομή που παρέχεται στην πληγείσα περιοχή.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5411_el.pdf

Κράτος δικαίου: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει το επόμενο βήμα για την προστασία των δικαστών στην Πολωνία από τον πολιτικό έλεγχο

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προβεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Πολωνίας, διαδικασίας η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με το νέο πειθαρχικό καθεστώς των Πολωνών δικαστών.

Στις 3 Απριλίου 2019 η Επιτροπή κίνησε την προαναφερόμενη διαδικασία επί παραβάσει για τον λόγο ότι το νέο πειθαρχικό καθεστώς υπονομεύει τη δικαστική ανεξαρτησία των Πολωνών δικαστών και δεν παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις για την προστασία τους από τον πολιτικό έλεγχο, όπως επιτάσσει το Δικαστήριο της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, το πολωνικό δίκαιο επιτρέπει την υποβολή των τακτικών δικαστών σε πειθαρχικές έρευνες, διαδικασίες και κυρώσεις βάσει του περιεχομένου των δικαστικών τους αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του δικαιώματός τους βάσει του άρθρου 267 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) να ζητούν την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επιπλέον, το νέο πειθαρχικό καθεστώς δεν εγγυάται την ανεξαρτησία ούτε την αμεροληψία του πειθαρχικού τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από δικαστές που επιλέγονται από το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από το πολωνικό κοινοβούλιο (Sejm). Επίσης, το νέο πειθαρχικό καθεστώς δεν διασφαλίζει ότι ένα δικαστήριο που «έχει συσταθεί νομίμως» θα αποφασίζει, σε πρώτο βαθμό, για πειθαρχικές διαδικασίες κατά τακτικών δικαστών.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4189_el.pdf