eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η τουρκοκυπριακή κοινότητα επέλεξε τον κ. Ερσίν Τατάρ ως τον νέο ηγέτη της. Είναι σημαντικό τώρα να υπάρξει εποικοδομητική δέσμευση με σκοπό την επίτευξη συνολικής διευθέτησης και της επανένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και παραμένει πλήρως προσηλωμένη σε μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος και στην επανένωση, στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ), συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 550 και 789 του ΣΑΗΕ, καθώς και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ. Μια λύση στο κυπριακό ζήτημα θα ήταν προς όφελος της Κύπρου και της ΕΕ γενικότερα.

Η ΕΕ είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη αυτών των διαπραγματεύσεων. Ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην ανατολική Μεσόγειο και η ανάπτυξη συνεργατικών και αμοιβαία επωφελών σχέσεων μεταξύ όλων των εταίρων της περιοχής, σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1957/STATEMENT_20_1957_EN.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 450 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, των μεταφορών, των κατασκευών και της ενέργειας, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα μέτρα που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η στήριξη θα παρασχεθεί υπό μορφή επιδοτούμενων δανείων και θα απευθύνεται σε εταιρείες με έως 3 000 εργαζομένους στους παραπάνω τομείς.

Το καθεστώς θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του ελληνικού Ταμείου Υποδομών («ΤΑΜΥΠΟΔ»), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το ελληνικό κράτος. Διαχειριστής του ΤΑΜΥΠΟΔ είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το καθεστώς θα υλοποιηθεί μέσω τοπικών τραπεζών για λογαριασμό του ελληνικού Ταμείου Υποδομών, το οποίο απαιτεί από τις τράπεζες να παρέχουν συμπληρωματική προς τα δημόσια δάνεια χρηματοδότηση.

Στόχος του μέτρου είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να καλύψουν ανάγκες ρευστότητας και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού και μετά από αυτήν.

Περισσότερα: Κρατικές ενισχύσεις: 450 εκατ. ευρώ...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 39,6 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών ορισμένων οπωροκηπευτικών, οι οποίοι πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η κρατική στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το καθεστώς θα απευθύνεται στους παραγωγούς επιτραπέζιων ελιών «Καλαμών», πρώιμου καρπουζιού που παράγεται με χαμηλή κάλυψη και εαρινής πατάτας. Επίσης, θα απευθύνεται σε παραγωγούς θερμοκηπιακών καλλιεργειών ντομάτας, αγγουριού και μελιτζάνας στην Κρήτη.

Σκοπός του καθεστώτος είναι να καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας των δικαιούχων, βοηθώντας τους έτσι να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού και μετά από αυτήν.

Περισσότερα: Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου και της Μάλτας εκδίδοντας προειδοποιητικές επιστολές σχετικά με τα συστήματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές των χωρών αυτών, τα οποία είναι επίσης γνωστά ως συστήματα «χρυσών διαβατηρίων».

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η χορήγηση από τα εν λόγω κράτη μέλη της υπηκοότητάς τους —και, συνεπώς, της ενωσιακής ιθαγένειας— ως αντάλλαγμα για προκαθορισμένη πληρωμή ή επένδυση και χωρίς να υπάρχει πραγματικός δεσμός με τα οικεία κράτη μέλη, δεν συνάδει με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, υπονομεύει την ακεραιότητα του καθεστώτος της ενωσιακής ιθαγένειας που προβλέπεται στο άρθρο 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1925/IP_20_1925_EL.pdf