slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Ρουμανίας στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την τελευταία της έκθεση σχετικά με τις εξελίξεις στη Ρουμανία για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, καθώς και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ).

Η σημερινή έκθεση καταγράφει την κατάσταση από τον Νοέμβριο του 2017. Σημειώνει ότι η Ρουμανία έχει λάβει ορισμένα μέτρα για την υλοποίηση των 12 τελικών συστάσεων που εξέδωσε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2017 για να εκπληρώσει τα κριτήρια αναφοράς του ΜΣΕ. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις αντέστρεψαν την πορεία της προόδου και έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη θετική εκτίμηση που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2017, ιδίως όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς υψηλού επιπέδου. Ως εκ τούτου, η σημερινή έκθεση περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες συστάσεις στις οποίες πρέπει να δοθεί άμεση συνέχεια.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6365_el.pdf

Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου

Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την τελευταία της έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η Βουλγαρία για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, καθώς και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ).

Η σημερινή έκθεση εξετάζει την πρόοδο που σημειώθηκε το προηγούμενο έτος για την εκπλήρωση των 17 τελικών συστάσεων που διατύπωσε η Επιτροπή στην έκθεση του Ιανουαρίου 2017 και επιδοκιμάζει τη συνέχιση των προσπαθειών της Βουλγαρίας και την αποφασιστικότητά της να υλοποιήσει αυτές τις συστάσεις. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι η Βουλγαρία — αν συνεχίσει τη σημερινή θετική της πορεία — θα είναι σε θέση να εκπληρώσει όλες τις υπόλοιπες συστάσεις και, ως εκ τούτου, τα εκκρεμή κριτήρια αναφοράς. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία του ΜΣΕ για τη Βουλγαρία θα καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος της θητείας της παρούσας Επιτροπής – σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έδωσε ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κατά την έναρξη της θητείας του.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6364_el.pdf

Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: Δήλωση του προέδρου κ. Γιούνκερ, του αντιπροέδρου κ. Ντομπρόβσκις και της επιτρόπου κ. Τίσεν έναν χρόνο μετά τη διακήρυξή του

Πριν από σχεδόν έναν χρόνο, στις 17 Νοεμβρίου 2017, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακήρυξαν επίσημα τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων κατά την κοινωνική διάσκεψη κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προκειμένου να υλοποιήσει τα 20 δικαιώματα και αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση της πρώτης επετείου του Πυλώνα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο αντιπρόεδρος αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, και η επίτροπος απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, δεξιοτήτων και κινητικότητας εργατικού δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, δήλωσαν τα εξής:

«Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων έχει σχεδιαστεί για να αφήσει θετικό αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή όλων των Ευρωπαίων. Στην Επιτροπή χρησιμοποιούμε κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή της προκειμένου να υλοποιήσουμε τις αρχές του Πυλώνα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6390_el.pdf

Αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων: Τα αποθέματα αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη μειώνονται κατά το ήμισυ

Το ήμισυ του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που αγοράστηκε στο πλαίσιο του δημόσιου αποθέματος από το 2015 (190 000 από 380 000 τόνους) έχει διατεθεί εκ νέου στην αγορά, χωρίς να διακυβεύεται η λειτουργία της ούτε η ανάκαμψη του συγκεκριμένου τομέα. Η τελευταία πώληση των 30 000 τόνων με διαγωνισμό πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου.

Η τελευταία έκθεση της ΕΕ επί των τιμών για την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων που δημοσίευσε το Παρατηρητήριο της Αγοράς Γάλακτος αυτή την εβδομάδα παρουσιάζει βελτιώσεις στις τιμές, τόσο του γάλακτος όσο και του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, γεγονός που αντικατοπτρίζει την προσεκτική διαχείριση των αποθεμάτων από την Επιτροπή.

Ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Φιλ Χόγκαν, δήλωσε σχετικά: «Η συνετή μας προσέγγιση αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Η ισορροπία της αγοράς αποτελεί πάντοτε προτεραιότητά μας. Είναι ενθαρρυντικό να διαπιστώνουμε και πάλι βελτίωση των τιμών παραγωγού γάλακτος, στην οποία συνέβαλαν τα μέτρα που έχει θεσπίσει η Επιτροπή. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, και πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνονται συνετές αποφάσεις σχετικά με την παραγωγή σε συνάρτηση με την πραγματικότητα των συνθηκών της αγοράς».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6361_el.pdf