eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Κατά τη 18η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις. Σύμφωνα με 58 100 συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε 83 πόλεις, οι 9 στους 10 κατοίκους ήταν ικανοποιημένοι με τη διαβίωση στην πόλη τους το 2019.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Στις πόλεις διαμένει περίπου το 40 % του πληθυσμού της ΕΕ. Οι πόλεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Τα κρούσματα κορονοϊού, για παράδειγμα, έφτασαν πρώτα στις μεγαλύτερες και πιο διασυνδεδεμένες πόλεις της Ευρώπης, όπως το Μιλάνο και η Μαδρίτη, προτού εξαπλωθούν σε μικρότερα κέντρα και πιο αγροτικές περιοχές. Συνεπώς είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν στις πόλεις και αυτές να μας καθοδηγούν στη χάραξη πολιτικής».

Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειονότητα των κατοίκων των περισσότερων πόλεων της Ανατολικής Ευρώπης θεωρεί ότι η ποιότητα ζωής τους έχει βελτιωθεί κατά την τελευταία πενταετία. Επιπλέον, οι κάτοικοι των μεγαλύτερων πόλεων τείνουν να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητο και περισσότερο τη δημόσια συγκοινωνία. Όσον αφορά την κοινωνική ένταξη, οι πόλεις είναι πιο φιλόξενες από τις χώρες στο σύνολό τους, τόσο για τους μετανάστες όσο και για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ.

Η έκθεση και το συνοδευτικό υλικό (με δεδομένα και διαδραστικά υλικά) είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_life

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1891/MEX_20_1891_EN.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο είχε εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020, και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του, για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. Όλα τα τμήματα του προσωρινού πλαισίου παρατείνονται για έξι μήνες, έως τις 30 Ιουνίου 2021, ενώ το τμήμα για την παροχή στήριξης μέσω ανακεφαλαιοποίησης παρατείνεται για τρεις μήνες, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Το προσωρινό πλαίσιο έχει στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης. Σήμερα, παρατείνουμε το προσωρινό πλαίσιο για να καλυφθούν οι συνεχιζόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, προστατεύοντας παράλληλα την ενιαία αγορά της ΕΕ. Εισάγουμε επίσης ένα νέο μέτρο που θα δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σημαντικές απώλειες κύκλου εργασιών, συνεισφέροντας στην κάλυψη μέρους των μη καλυπτόμενων πάγιων δαπανών τους. Τέλος, εισάγουμε νέες δυνατότητες για έξοδο του κράτους από ανακεφαλαιοποιημένες επιχειρήσεις, με παράλληλη διατήρηση της προηγούμενης συμμετοχής του στις επιχειρήσεις αυτές, και περιορίζοντας τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.»

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1872/IP_20_1872_EL.pdf

Μετά την πρόταση της Επιτροπής της 4ης Σεπτεμβρίου 2020, οι υπουργοί της ΕΕ κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία για μεγαλύτερη σαφήνεια και προβλεψιμότητα σχετικά με μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η Επιτροπή, χαιρετίζοντας την έγκριση από το Συμβούλιο, εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

«Το δικαίωμά μας να κυκλοφορούμε ελεύθερα στην ΕΕ έχει πληγεί σοβαρά από την πανδημία. Πέραν αυτού, οι πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τόσους πολλούς διαφορετικούς κανόνες και διαδικασίες, με συγκεχυμένες πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές υψηλού και χαμηλού κινδύνου και με έλλειψη σαφήνειας για το τι πρέπει να κάνουν όταν ταξιδεύουν. Πριν από έναν μήνα, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων και στήριξης των εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ που ταξιδεύουν καθημερινά στην ΕΕ. Σήμερα, τα κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία για το πώς να κάνουν όλα αυτά πράξη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1871/STATEMENT_20_1871_EL.pdf

1. Γιατί εκδόθηκε η παρούσα σύσταση;

Για να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημικής έξαρσης του κορονοϊού, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έλαβαν διάφορα μέτρα, ορισμένα από τα οποία είχαν αντίκτυπο στο δικαίωμα των πολιτών να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η απαίτηση για υποβολή σε καραντίνα ή σε τεστ κορονοϊού.

Αν και τα μέτρα αποσκοπούν στη διασφάλιση της υγείας και της ευεξίας των πολιτών, ωστόσο έχουν σοβαρές συνέπειες για την οικονομία και τα δικαιώματα των πολιτών. Το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα πλέον πολύτιμα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σημαντικός μοχλός της οικονομίας μας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1875/QANDA_20_1875_EL.pdf