slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2019: η ανάπτυξη μετριάζεται εν μέσω παγκόσμιων αβεβαιοτήτων

Η ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη για έβδομη συνεχή χρονιά το 2019, με πρόβλεψη για επέκταση σε όλα τα κράτη μέλη. Ο ρυθμός ανάπτυξης συνολικά προβλέπεται να είναι συγκρατημένος σε σύγκριση με τα υψηλά ποσοστά των τελευταίων ετών και οι προοπτικές χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Όλες οι χώρες της ΕΕ αναμένεται να συνεχίσουν να σημειώνουν ανάπτυξη το 2019· αυτό σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας και περισσότερη ευημερία. Ωστόσο, οι προβλέψεις μας αναθεωρούνται προς τα κάτω, ιδίως για τις μεγαλύτερες οικονομίες της ζώνης του ευρώ. Η εν λόγω αναθεώρηση αντικατοπτρίζει εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι οι εμπορικές εντάσεις και η επιβράδυνση στις αναδυόμενες αγορές, ιδίως στην Κίνα. Οι ανησυχίες σχετικά με το δίπολο «τραπεζών-κρατών» και τη βιωσιμότητα του χρέους κάνουν πάλι την εμφάνισή τους σε ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ. Η πιθανότητα ενός μη ομαλού Brexit δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα. Η επίγνωση για αυτούς τους αυξανόμενους κινδύνους αποτελεί το ένα μέρος του έργου μας. Το άλλο είναι η επιλογή του σωστού μείγματος πολιτικών, όπως είναι η διευκόλυνση των επενδύσεων, ο διπλασιασμός των προσπαθειών για την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η εφαρμογή συνετών δημοσιονομικών πολιτικών.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-850_el.pdf

Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας: η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα οδηγία με σκοπό τη δημιουργία πιο διαφανών και προβλέψιμων όρων εργασίας, ιδίως για τους εργαζομένους σε άτυπες μορφές απασχόλησης. Η κ. Μαριάν Τίσεν, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, επικρότησε τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:

«Χάρη στην πρωτοβουλία μας να εξασφαλίσουμε διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας, θα προσφέρουμε προστασία σε περισσότερους εργαζομένους ανά την Ευρώπη —και ιδίως τον ολοένα μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που δραστηριοποιούνται σε νέες μορφές απασχόλησης, όπως οι “ευέλικτες θέσεις εργασίας” (“flexijobs”) και οι συμβάσεις κατά παραγγελία, καθώς και τους οικιακούς βοηθούς.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-873_el.pdf

Ένωση Κεφαλαιαγορών: επίτευξη συμφωνίας για τα μέτρα βελτίωσης της αγοράς επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ

Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με νέους κανόνες που καθιστούν ευκολότερη, ταχύτερη και φθηνότερη για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ την πώληση κεφαλαίων σε ευρύτερο φάσμα επενδυτών.

Με τη σειρά τους, οι επενδυτές σε όλη την ΕΕ θα έχουν πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερο φάσμα επενδυτικών προϊόντων σε καλύτερη τιμή.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις, επίτροπος Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή συμφωνία θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και θα βελτιώσει τη σαφήνεια για τους διαχειριστές κεφαλαίων που επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερες επιλογές για τους επενδυτές, με χαμηλότερο κόστος, ένα σημαντικό στοιχείο για την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, θέλουμε οι διαχειριστές κεφαλαίων που εδρεύουν στο Μιλάνο να μπορούν να προσφέρουν με ευκολία τα κεφάλαιά τους στη Ρίγα, χωρίς να διακυβεύεται η προστασία των επενδυτών.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-861_el.pdf

Η Επιτροπή δημοσιεύει πρακτικές ρυθμίσεις για τους επιτρόπους που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε λεπτομερείς και πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα πρότυπα δεοντολογίας για τα μέλη της Επιτροπής που πραγματοποιούν προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ευρωεκλογών του Μαΐου.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα διασφαλίσουν τη συνεπή εφαρμογή του αναθεωρημένου κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Νοέμβριο του 2016 ο πρόεδρος Γιούνκερ πρότεινε νέο κώδικα δεοντολογίας προκειμένου να δοθεί ρητά το δικαίωμα στους επιτρόπους —εκ των οποίων όλοι είναι έμπειροι πολιτικοί υψηλού επιπέδου— να συμμετάσχουν ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ευρωεκλογών, μεταξύ άλλων ως επικεφαλής υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου της Επιτροπής, χωρίς να χρειάζεται να παύσουν να ασκούν προσωρινά τα καθήκοντά τους στην Επιτροπή. Ο τροποποιημένος κώδικας δεοντολογίας τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2018.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-854_el.pdf