slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Ερωτήσεις και απαντήσεις — Έκτακτα μέτρα για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής

Γιατί η Επιτροπή έλαβε επείγοντα μέτρα;

Οι επιστήμονες πρόσφατα διαπίστωσαν ότι το απόθεμα ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι αναμενόταν. Το εν λόγω απόθεμα βρίσκεται, εδώ και δύο χρόνια, κάτω από τα ασφαλή βιολογικά όρια και θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, ακόμη και εάν δεν αλιευτεί καθόλου. Το απόθεμα κατανέμεται ευρέως στη Βαλτική θάλασσα και όλα τα κράτη μέλη της περιοχής συμμετέχουν στον εν λόγω τύπο αλιείας. Στις αρχές του έτους, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα. Κάποια κράτη μέλη έλαβαν μέτρα, ενώ άλλα όχι. Αντιμέτωπη με τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης και υπό το πρίσμα της τελευταίας επιστημονικής αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφάσισε να λάβει μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-4150_el.pdf

Ασφάλεια των δικτύων 5G: Τα κράτη μέλη της ΕΕ ολοκληρώνουν τις εθνικές εκτιμήσεις επικινδυνότητας

Μετά τη σύσταση της Επιτροπής για μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων 5G, 24 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πλέον ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο και υπέβαλαν εθνικές εκτιμήσεις επικινδυνότητας. Οι εκτιμήσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη στην επόμενη φάση, στην εκτίμηση δηλαδή επικινδυνότητας σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα ολοκληρωθεί έως την 1η Οκτωβρίου. Ο επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας Τζούλιαν Κινγκ και η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκαμπριέλ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το σημαντικό αυτό βήμα προόδου και δήλωσαν:

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-4266_el.pdf

Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά: ενίσχυση της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς έννομης τάξης

Κατά την 17η σύνοδο κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μόντρεαλ, η ΕΕ και ο Καναδάς επιβεβαίωσαν εκ νέου τη βούλησή τους να αντιμετωπίσουν από κοινού τις παγκόσμιες προκλήσεις ώστε να ενισχυθεί η βασισμένη σε κανόνες έννομη τάξη, να ωφεληθούν οι πολίτες και να προστατευθεί ο πλανήτης με την υλοποίηση των δεσμεύσεων υπέρ της κλιματικής αλλαγής και των ωκεανών. Οι ηγέτες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους για ταχεία και συντονισμένη δράση με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων του πολυμερούς εμπορικού συστήματος.

«Η ΕΕ και ο Καναδάς πιστεύουν ότι τα παγκόσμια ζητήματα απαιτούν πολυμερείς λύσεις. Μαζί στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η διεθνής συνεργασία είναι επωφελής για όλους», δήλωσε η επίτροπος Εμπορίου κα Σεσίλια Μάλμστρομ. «Πουθενά αλλού δεν είναι αυτό περισσότερο εμφανές από ό, τι στις εμπορικές μας σχέσεις. Σχεδόν δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της, η CETA παρέχει συγκεκριμένες αποδείξεις για τα αμοιβαία οφέλη του ανοικτού εμπορίου. Οι εξαγωγές και από τις δύο πλευρές έχουν αυξηθεί και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες μας ήδη βλέπουν τα οφέλη.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4269_el.pdf

Λειτουργία του μηχανισμού καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη σημειώνονται καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, οι οποίες αποτεφρώνουν χιλιάδες στρέμματα δάσους. Μπορεί οι χώρες της Νότιας Ευρώπης να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, ωστόσο καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι απολύτως προφυλαγμένη.

Όταν μια δασική πυρκαγιά αποκτά τέτοιες διαστάσεις που καθίσταται αδύνατο να την κατασβέσει μία χώρα μόνη της, είναι δυνατή η ενεργοποίηση, κατόπιν αιτήματος, του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλιστεί συντονισμένη αντιμετώπιση.

Κοινή και συντονισμένη αντιμετώπιση

Όταν οι εθνικές ικανότητες αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών δεν αρκούν, οι ευρωπαϊκές χώρες συχνά επιδεικνύουν αλληλεγγύη αποστέλλοντας βοήθεια υπό μορφή πυροσβεστικών αεροσκαφών, ελικοπτέρων, πυροσβεστικού εξοπλισμού και προσωπικού. Υπάρχει ένας δομημένος τρόπος για να γίνεται αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΣΑΕΑ) αποτελεί τον κόμβο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μόλις ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιηθεί από πληγείσα χώρα, το ΚΣΑΕΑ συντονίζει τη συνδρομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της παρεχόμενης βοήθειας.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκολύνει και συγχρηματοδοτεί τη συνδρομή που παρέχεται στην πληγείσα περιοχή.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5411_el.pdf