eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου. Το μεθάνιο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας κλιματικής αλλαγής, μετά το διοξείδιο του άνθρακα. Αποτελεί επίσης ισχυρό τοπικό ατμοσφαιρικό ρύπο που προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας. Επομένως, η αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου είναι ουσιώδης τόσο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων μας για το 2030 και του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, όσο και για τη συμβολή στη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης της Επιτροπής.

Η στρατηγική αυτή καθορίζει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Παρουσιάζει νομοθετικές και μη νομοθετικές δράσεις στους τομείς της ενέργειας, της γεωργίας και των αποβλήτων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 95 % των εκπομπών μεθανίου που συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ και με τη βιομηχανία για να επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1833/IP_20_1833_EL.pdf

1. Γιατί είναι σημαντικό να μειωθούν οι εκπομπές μεθανίου;

Το μεθάνιο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας κλιματικής αλλαγής μετά το διοξείδιο του άνθρακα (CO2)· αντιπροσωπεύει το 10 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη. Το μεθάνιο είναι ισχυρότερο από το διοξείδιο του άνθρακα και συμβάλλει στον σχηματισμό όζοντος, ενός ισχυρού τοπικού ατμοσφαιρικού ρύπου που προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας, στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας. Επομένως, η μείωση των εκπομπών μεθανίου συμβάλλει τόσο στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής όσο και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Είναι δυνατή η δέσμευση των εκπομπών μεθανίου από γεωργικά απόβλητα με σκοπό την παραγωγή βιοαερίου, που αποτελεί μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, ώστε η αποτελεσματική διαχείριση των εκπομπών μεθανίου να αποφέρει έσοδα και επενδύσεις στις αγροτικές περιοχές.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1834/QANDA_20_1834_EL.pdf

Οι τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους γνωρίζουν την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και θεωρούν ότι ωφελεί όλους τους πολίτες, σύμφωνα με την τελευταία πανευρωπαϊκή έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης σχετικά με τη γεωργία και την ΚΓΠ, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ γνωρίζουν την ΚΓΠ (73 %, αύξηση 6 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2017) και πιστεύουν ότι η ΚΓΠ ωφελεί όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους γεωργούς (76 %, αύξηση 15 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2017).

Επιπλέον, οι απόψεις των πολιτών σχετικά με το ποιοι πρέπει να είναι οι κύριοι στόχοι της ΚΓΠ παραμένουν όμοιες με τα πορίσματα της έρευνας του 2017. Το 62 % πιστεύει ότι κύριος στόχος πρέπει να είναι η παροχή ασφαλών και υγιεινών τροφίμων υψηλής ποιότητας, ποσοστό ίδιο με του 2017. Ένας αυξημένος αριθμός Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ εκπληρώνει τον ρόλο της όσον αφορά τους βασικούς στόχους της ΚΓΠ.

Περισσότερα: Η Επιτροπή δημοσιεύει έρευνα σχετικά...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές του βραβείου Megalizzi-Niedzielski 2020 για επίδοξους δημοσιογράφους.

Πρόκειται για την Anastasia Lopez από την Αυστρία και τον Francisco Sezinando από την Πορτογαλία. Η Anastasia και ο Francisco βραβεύτηκαν για την προσήλωσή τους στην ποιοτική δημοσιογραφία και στις αξίες της ΕΕ.

Η Επιτροπή δημοσίευσε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ, με συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη χρειάζεται δραστήριους νέους δημοσιογράφους και σπουδαστές, όπως η Anastasia και ο Francisco. Η Ένωσή μας βασίζεται στην προσήλωσή τους στη δημοσιογραφία υψηλού επιπέδου και στη βούλησή τους να δώσουν μάχη για τις ευρωπαϊκές αξίες. Η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη σημασία στα μέσα ενημέρωσης και θέλουμε να βοηθήσουμε τον κλάδο αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτούς τους πρωτόγνωρους καιρούς».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12 Ιανουαρίου 2021.

Παραδείγματα επικοινωνιακών δράσεων προηγούμενων δικαιούχων μπορείτε να δείτε στον σχετικό διαδραστικό χάρτη.

Το βραβείο Megalizzi-Niedzielski για επίδοξους δημοσιογράφους θεσπίστηκε το 2019 και τιμά τη μνήμη των Antonio Megalizzi και Bartek Pedro Orent-Niedzielski, νέων Ευρωπαίων δημοσιογράφων προσηλωμένων στην ΕΕ και τις αξίες της, οι οποίοι σκοτώθηκαν στα τέλη του 2018 σε τρομοκρατική επίθεση στο Στρασβούργο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1891/MEX_20_1891_EN.pdf