eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη, προς διαβούλευση, σχέδιο πρότασης για την παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και την περαιτέρω προσαρμογή του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο είχε αρχικά εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020 για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Καθώς το δεύτερο κύμα της έξαρσης του κορονοϊού εξακολουθεί να επηρεάζει βαθιά τις ζωές μας, οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν ανάγκη περαιτέρω στήριξης για την αντιμετώπιση της κρίσης. Γι' αυτό προτείνουμε την παράταση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και την αύξηση των ποσών ενίσχυσης που διατίθενται σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο ορισμένων μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι παραμένουν διαθέσιμα μέτρα αποτελεσματικής στήριξης. Θα αποφασίσουμε τη μελλοντική μας πορεία λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των κρατών μελών, καθώς και την ανάγκη να διατηρηθεί ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά.»

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_157/STATEMENT_21_157_EL.pdf

Η σύναψη της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου στις 24 Δεκεμβρίου 2020 σημαίνει ότι η ιδιαιτέρως επιτυχημένη εντολή της ειδικής ομάδας για τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο (UKTF) θα λήξει. Η UKTF θα παύσει να υφίσταται την 1η Μαρτίου 2021.

Για να στηρίξει την αποδοτική και αυστηρή εφαρμογή και παρακολούθηση των συμφωνιών με το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δημιουργήσει μια νέα υπηρεσία για τις συμφωνίες ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου (UKS). Η UKS θα αποτελέσει τμήμα της Γενικής Γραμματείας των προεδρικών υπηρεσιών και θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η Μαρτίου 2021. Η εντολή και η διάρκεια της νεοσυσταθείσας υπηρεσίας θα επανεξετάζονται σε συνεχή βάση. Η UKS θα συνεργάζεται στενά με τον ΥΕ/ΑΠ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_160/IP_21_160_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια νέα στρατηγική για την τόνωση του ανοικτού χαρακτήρα, της ισχύος και της ανθεκτικότητας του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια. Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη ικανότερη να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση, προστατεύοντας παράλληλα την ΕΕ από αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές. Συμβαδίζει με τη δέσμευση της ΕΕ για μια πιο ανθεκτική και ανοικτή παγκόσμια οικονομία, την εύρυθμη λειτουργία των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών και το βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές σύστημα. Η εν λόγω στρατηγική συνάδει με τον φιλόδοξο στόχο της προέδρου φον ντερ Λάιεν για μια γεωπολιτική Επιτροπή και ακολουθεί την ανακοίνωση της Επιτροπής του Μαΐου 2020 με τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά».

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_108/IP_21_108_EL.pdf

Δύο ημέρες πριν από τη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών για τη συντονισμένη αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19, η Επιτροπή καθόρισε ορισμένες δράσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της καταπολέμησης της πανδημίας. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη διενέργεια εμβολιασμών σε ολόκληρη την ΕΕ: Έως τον Μάρτιο του 2021 θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 80 % των ατόμων ηλικίας άνω των 80 ετών και το 80 % των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας σε κάθε κράτος μέλος. Επίσης έως το καλοκαίρι του 2021 τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν εμβολιάσει τουλάχιστον το 70 % του ενήλικου πληθυσμού.

Η Επιτροπή καλεί επίσης τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν την τήρηση φυσικής απόστασης, να περιορίζουν τις κοινωνικές επαφές, να καταπολεμούν την παραπληροφόρηση, να συντονίζουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς, να διενεργούν περισσότερα τεστ και να αυξήσουν την ιχνηλάτηση επαφών και την αλληλούχηση γονιδιώματος, ώστε να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο από νέες παραλλαγές του ιού. Καθώς τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται ανοδική τάση στον αριθμό των κρουσμάτων, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη στήριξη των συστημάτων υγείας και την αντιμετώπιση της «κόπωσης λόγω της νόσου COVID-19» τους επόμενους μήνες, μεταξύ άλλων με την επιτάχυνση του εμβολιασμού συνολικά και την παροχή βοήθειας στους εταίρους μας στα Δυτικά Βαλκάνια, στις νότιες και ανατολικές γειτονικές χώρες και την Αφρική.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_143/IP_21_143_EL.pdf