slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή παρουσιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την υγεία, τις ταξιδιωτικές ρυθμίσεις και τον επαναπατρισμό των προσώπων που επιβαίνουν σε πλοία

Από τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έως τα πληρώματα φορτηγών πλοίων, πολλοί έχουν καθηλωθεί στη θάλασσα ή βρίσκονται σε καραντίνα σε λιμένες από τότε που ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού. Οι κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζουν αυτά τα άτομα, παρέχοντας συστάσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις για την υγεία, τον επαναπατρισμό και τη μετακίνησή τους. Επίσης, ανακοινώνεται η δημιουργία δικτύου καθορισμένων λιμένων για τις αλλαγές πληρωμάτων.

Πόσοι άνθρωποι (πληρώματα και επιβάτες) έχουν καθηλωθεί σε κρουαζιερόπλοια λόγω του κορονοϊού;

Όλες οι εμπορικές κρουαζιέρες έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας. Ωστόσο, ενημερωθήκαμε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ότι, από τις 8 έως τις 11 Απριλίου, 11 κρουαζιερόπλοια θα προσεγγίσουν την Ευρώπη, μεταφέροντας περίπου 8 000 άτομα. Περισσότεροι πολίτες της ΕΕ, επιβάτες και μέλη πληρωμάτων, εξακολουθούν να επιβαίνουν σε πλοία αλλού, και αναμένουν να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Ποια είδη εμπορευμάτων μεταφέρουν τα φορτηγά πλοία;

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_632/QANDA_20_632_EL.pdf

Κορονοϊός: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να παρατείνουν τον περιορισμό των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ έως τις 15 Μαΐου

Η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν και τα συνδεδεμένα κράτη Σένγκεν να παρατείνουν τον προσωρινό περιορισμό των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ έως τις 15 Μαΐου. Σύμφωνα με την εμπειρία των κρατών μελών και άλλων κρατών που είναι εκτεθειμένα στη πανδημία, για να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα που εφαρμόζονται για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού απαιτούνται περισσότερες από 30 ημέρες. Η Επιτροπή ζητά συντονισμένη προσέγγιση για την παράταση, αφού η δράση στα εξωτερικά σύνορα μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο αν εφαρμοστεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του χώρου Σένγκεν σε όλα τα σύνορα, με την ίδια ημερομηνία λήξης και με ενιαίο τρόπο.

Ο περιορισμός των μετακινήσεων, όπως και η ζητούμενη παράτασή του, εφαρμόζεται στον «χώρο ΕΕ+», ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν (συμπεριλαμβανομένων της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου και της Ρουμανίας) και τα 4 συνδεδεμένα κράτη Σένγκεν (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) — συνολικά 30 κράτη.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_616/IP_20_616_EL.pdf

Αντιμονοπωλιακή πολιτική: η Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την έγκριση περιορισμένης συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ιδίως για τα κρίσιμα νοσοκομειακά φάρμακα, κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ανακοίνωση σχετικά με προσωρινό πλαίσιο για την παροχή αντιμονοπωλιακής καθοδήγησης σε επιχειρήσεις που συνεργάζονται για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων που σχετίζονται με την τρέχουσα έξαρση του κορονοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εκδίδει επίσης ad hoc επιστολή υποστήριξης («comfort letter») σχετικά με συγκεκριμένο έργο συνεργασίας που αποσκοπεί στην αποφυγή ελλείψεων σε κρίσιμα νοσοκομειακά φάρμακα. 

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_618/IP_20_618_EL.pdf

Κορονοϊός: η Επιτροπή εκδίδει σύσταση για την υποστήριξη στρατηγικών εξόδου μέσω δεδομένων και εφαρμογών φορητών συσκευών

Η Επιτροπή συνιστά σήμερα σειρά μέτρων και ενεργειών για την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης της ΕΕ με σκοπό τη χρήση εφαρμογών και δεδομένων φορητών συσκευών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Τα ψηφικά εργαλεία, εφόσον είναι συντονισμένα και σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη σταδιακή άρση των μέτρων ανάσχεσης, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Η σύσταση καθορίζει μια διαδικασία για την έγκριση, από κοινού με τα κράτη μέλη, μιας εργαλειοθήκης, εστιάζοντας σε δύο διαστάσεις:

  • μια συντονισμένη, πανευρωπαϊκή προσέγγιση ως προς τη χρήση εφαρμογών για φορητές συσκευές, που θα δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποτελεσματικά και πιο στοχευμένα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και θα επιτρέπει την προειδοποίηση, την πρόληψη και την ιχνηλάτηση επαφών· και
  • μια κοινή προσέγγιση για την ανάπτυξη μοντέλων και την πρόβλεψη της εξέλιξης του ιού μέσω ανωνυμοποιημένων και συγκεντρωτικών δεδομένων θέσης φορητών συσκευών.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_626/IP_20_626_EL.pdf