slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Μεταρρυθμίσεις στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία: ετήσιες αξιολογήσεις και συστάσεις

Επιβεβαιώνοντας ότι μια αξιόπιστη πολιτική διεύρυνσης αποτελεί γεωστρατηγική επένδυση για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την ετήσια αξιολόγησή της όσον αφορά την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία, μαζί με συστάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα των εν λόγω χωρών.

Δυτικά Βαλκάνια

Μια σταθερή και αξιόπιστη ενωσιακή προοπτική για τα Δυτικά Βαλκάνια εξακολουθεί να είναι ουσιαστική για την προώθηση του μετασχηματισμού και της συμφιλίωσης, τη σταθερότητα των εξαγωγών στην περιοχή και την προώθηση των αξιών, των κανόνων και των προτύπων της ΕΕ. Η στρατηγική της Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, ανανέωσε τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της και έδωσε νέα ώθηση σε ολόκληρη την περιοχή. Έναν χρόνο αργότερα, οι χώρες εταίροι έχουν πραγματοποιήσει απτή πρόοδο και τήρησαν τη δέσμευσή τους έναντι της ευρωπαϊκής προοπτικής, ακόμη και αν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την πλήρη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.

Η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία αξιοποίησαν την ευκαιρία και πραγματοποίησαν μεταρρυθμίσεις, ιδίως σε ζωτικούς τομείς, όπως καθορίστηκαν από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2018. Με βάση τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε και την εκπλήρωση των σχετικών όρων, η Επιτροπή συνέστησε σήμερα στο Συμβούλιο να αρχίσει διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2752_el.pdf

Ψηφιακή ενιαία αγορά: Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ της ελεύθερης ροής δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα και των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, ο νέος κανονισμός για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος άρχισε να εφαρμόζεται στα κράτη μέλη, θα επιτρέψει την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς. Οι σημερινές κατευθυντήριες γραμμές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των νέων αυτών κανόνων και του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), ιδίως όταν τα σύνολα δεδομένων αποτελούνται από δεδομένα τόσο προσωπικού όσο και μη προσωπικού χαρακτήρα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2749_el.pdf

Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα - Ερωτήσεις και απαντήσεις

  1.   Ποιος είναι ο σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών;

Οι κατευθυντήριες γραμμές πληρούν την υποχρέωση που προβλέπει ο κανονισμός για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος επιβάλλει στην Επιτροπή να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ του εν λόγω κανονισμού και του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων, (ΓΚΠΔ), ιδίως όσον αφορά τα σύνολα δεδομένων που αποτελούνται από δεδομένα τόσο προσωπικού όσο και μη προσωπικού χαρακτήρα. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν τους χρήστες, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο κανονισμών.

Σύμφωνα με τα υφιστάμενα έγγραφα του ΓΚΠΔ, τα οποία εκπονήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, σκοπός των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών είναι να διευκρινιστεί ποιοι κανόνες εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα. Παρέχουν χρήσιμη επισκόπηση των κεντρικών εννοιών της ελεύθερης ροής δεδομένων προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα εντός της ΕΕ, ενώ αποσαφηνίζουν τη σχέση μεταξύ των δύο κανονισμών στην πράξη και με συγκεκριμένα παραδείγματα.

  1.   Ποιοι θα επωφεληθούν από τις κατευθυντήριες γραμμές;

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2750_el.pdf

Δήλωση του κ. Βιτένις Αντριουκάιτις, επιτρόπου αρμόδιου για την υγεία και ασφάλεια των τροφίμων σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος: ας εργαστούμε όλοι μαζί για να κάνουμε το κάπνισμα παρελθόν

Στις 31 Μαΐου εορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος με δράσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά τις επιβλαβείς και θανατηφόρες συνέπειες που προκαλούν το κάπνισμα και η χρήση προϊόντων καπνού. Τα στοιχεία σε παγκόσμια κλίμακα είναι αδιάσειστα: κάθε χρόνο πάνω από 7 εκατομμύρια άτομα χάνουν τη ζωή τους παγκοσμίως από αίτια που σχετίζονται με το κάπνισμα. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στηρίζουν ενεργά την παγκόσμια συνθήκη για την υγεία, τη σύμβαση-πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Η κατανάλωση καπνού είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την υγεία που μπορεί να αποφευχθεί και η σημαντικότερη αιτία πρόωρων θανάτων στην ΕΕ, καθώς ευθύνεται για σχεδόν 700.000 θανάτους ετησίως. Δεν πρόκειται για έναν απλό αριθμό. Πρόκειται για τους ανθρώπους μας, τους συγγενείς, τους φίλους, τους συναδέλφους μας. Με ανησυχούν όλως ιδιαιτέρως οι νέοι που αρχίζουν να χρησιμοποιούν ατμοποιητές και διάφορα άλλα νέα προϊόντα, όπως είναι οι συσκευές θέρμανσης καπνού και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία διατίθενται ολοένα και περισσότερο στην αγορά με παραπλανητικούς ισχυρισμούς. Το 29 % των νέων Ευρωπαίων ηλικίας 15-24 ετών καπνίζουν. Πόσοι επιλέγουν κάποιο εναλλακτικό προϊόν που βλάπτει τους νέους πνεύμονές τους;

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2751_el.pdf