slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Η ΕΕ δρομολογεί διαπραγματεύσεις για την εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής.

Στον Μαυρίκιο, η ΕΕ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με πέντε εταίρους της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (στο εξής ΑΜΑ: Κομόρες, Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιος, Σεϋχέλλες και Ζιμπάμπουε) για την εμβάθυνση της υφιστάμενης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης. Δεδομένων των θετικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την υφιστάμενη συμφωνία, τώρα, κατά το όγδοο έτος της εφαρμογής της, οι πέντε χώρες δηλώνουν πρόθυμες να προχωρήσουν πέραν των εμπορευματικών συναλλαγών προς μία πληρέστερη συμφωνία. Η ΕΕ χαιρέτισε το βήμα αυτό, ιδίως στο πλαίσιο της «Συμμαχίας Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας»

Από την έναρξη ισχύος της αρχικής συμφωνίας το 2012, οι εξαγωγές αγαθών από τις πέντε χώρες της ΑΜΑ προς την ΕΕ αυξήθηκαν σχεδόν κατά το ένα τέταρτο, φθάνοντας σχεδόν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επενδύουν όλο και περισσότερο στην περιοχή. Η νέα συμφωνία θα πρέπει να καλύπτει άλλους σημαντικούς εμπορικούς τομείς και κανόνες που σχετίζονται με το εμπόριο, όπως οι υπηρεσίες, οι επενδύσεις, οι τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και το εμπόριο και η βιώσιμη ανάπτυξη.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5951_el.pdf

Ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας: Η ΕΕ προωθεί νοοτροπία ασφάλειας μεταξύ των πολιτών

Όπως κάθε Οκτώβριο, αρχίζει ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-cyber-security-month#_blank) σε όλα τα κράτη μέλη για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις απειλές κυβερνοασφάλειας, καθώς και για την προώθηση της κυβερνοασφάλειας μεταξύ των πολιτών και των οργανώσεων μέσω της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών.

Πιο συγκεκριμένα, φέτος, ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας θα επικεντρωθεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ορθές πρακτικές κυβερνοασφάλειας, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας του καθενός, καθώς και στη σημασία που έχει το να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τεχνολογικών συσκευών.

Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, κ. Μαρίγια Γκάμπριελ, δήλωσε: «Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, γνώσης, ευαισθητοποίησης και ανθεκτικότητας είναι απαραίτητες ώστε να προστατευτούμε από τη διαρκώς μεταβαλλόμενη φύση των κυβερνοαπειλών. Ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας αποτελεί μέρος του συνόλου των προσπαθειών που καταβάλλουμε για την ανάπτυξη και τη διατήρηση των ικανοτήτων μας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων μεγάλης εμβέλειας και, εν τέλει, για τη δημιουργία μιας πραγματικά ασφαλούς ψηφιακής ενιαίας αγοράς.»

Περισσότερα: Ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας: Η...

Επιτρέπονται και πάλι, μετά από 20 χρόνια, οι εξαγωγές βοείου κρέατος από την ΕΕ στην Κορέα

Ύστερα από 20 σχεδόν χρόνια, η Δημοκρατία της Κορέας αίρει τους περιορισμούς στις εισαγωγές βοείου κρέατος και προϊόντων με βάση το βόειο κρέας από ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παραγωγοί της Δανίας και των Κάτω Χωρών είναι οι πρώτοι που μπορούν να ξαναρχίσουν τις εξαγωγές.

Η επίτροπος Εμπορίου κ. Σεσίλια Μάλμστρομ δήλωσε: «Εμπόριο δεν σημαίνει μόνο να κλείνεις εμπορικές συμφωνίες. Ύστερα από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς, η εξαγγελία αυτή σημαίνει ότι οι Ολλανδοί και Δανοί αγρότες θα αποκτήσουν νέα αγορά για να πωλούν το κρέας τους. Ακόμα μια φορά η δράση της ΕΕ αποδίδει καρπούς για τον αγροτικό τομέα.»

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5914_el.pdf

Αύγουστος 2019 — Ανεργία της ζώνης του ευρώ στο 7,4 % — στην ΕΕ των 28 στο 6,2 %

Το προσαρμοσμένο σε εποχικές διακυμάνσεις ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ έπεσε στο 7,4 % τον Αύγουστο 2019, από 7,5 % τον Ιούλιο 2019 και από 8,0 % τον Αύγουστο 2018.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Μάιο 2008. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ των 28 έπεσε στο 6,2 % τον Αύγουστο 2019, από 6,3 % τον Ιούλιο 2019 και από 6,7 % τον Αύγουστο 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε στην ΕΕ των 28 από τότε που ξεκίνησε η μηνιαία σειρά της ΕΕ με αναφορά της ανεργίας τον Ιανουάριο του 2000. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πλήρες κείμενο με λεπτομερή στοιχεία ανά χώρα διατίθεται στον δικτυακό τόπο της EUROSTAT

Αποτελέσματα για την Ελλάδα (Δείκτης ανεργίας 17%) εδώ --> https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059840/3-30092019-AP-EN.pdf/030f668e-753c-5156-8416-c1b739d05b8b

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5930_en.pdf