slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Μηχανισμός στήριξης έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης - ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποιες είναι οι προτάσεις της Επιτροπής για τη στήριξη του τομέα υγειονομικής περίθαλψης;

Η Επιτροπή επιθυμεί να στηρίξει απευθείας τα συστήματα υγείας των κρατών μελών της ΕΕ στη μάχη τους κατά της πανδημίας του κορονοϊού θεσπίζοντας μέτρα που κρίνεται αποτελεσματικότερο να ληφθούν στο επίπεδο της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτόν και σύμφωνα με την αρχή της αλληλεγγύης, η Επιτροπή θα συμπληρώνει απευθείας, με ταχύτητα και ευελιξία τις συνεχιζόμενες προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα και σε πρώτο στάδιο, η Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση των αρχικών αναγκών και θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την περαιτέρω εξειδίκευση και ιεράρχησή τους.

Για τη χρηματοδότηση της δράσης αυτής η Επιτροπή κινητοποιεί κονδύλια ύψους 3 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, εκ των οποίων 2,7 δισ. ευρώ θα διατεθούν μέσω του μηχανισμού στήριξης έκτακτης ανάγκης και 300 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του αποθέματος ιατρικού υλικού rescEU. Θα είναι δυνατόν να γίνουν πρόσθετες συνεισφορές από κράτη μέλη και ιδιώτες, όπως επίσης ιδρύματα και με συμμετοχική χρηματοδότηση.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_577/QANDA_20_577_EL.pdf

Κορονoϊός: η Επιτροπή κινητοποιεί όλους τους πόρους της για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των μέσων βιοπορισμού

Η διάσωση ανθρώπινων ζωών και η στήριξη των μέσων βιοπορισμού σε αυτούς τους καιρούς οξείας κρίσης είναι υψίστης σημασίας. Η Επιτροπή εντείνει περαιτέρω την αντίδρασή της προτείνοντας τη θέσπιση ενός μέσου αλληλεγγύης ύψους 100 δισ. ευρώ για να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να διατηρήσουν τα εισοδήματά τους και οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν, το οποίο ονομάζεται SURE. Επίσης, προτείνεται η ανακατεύθυνση όλων των διαθέσιμων διαρθρωτικών ταμείων στην αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Οι γεωργοί και οι αλιείς θα λάβουν επίσης στήριξη, όπως και οι άποροι. Όλα αυτά τα μέτρα βασίζονται στον τρέχοντα προϋπολογισμό της ΕΕ και απορροφούν κάθε διαθέσιμο ευρώ. Καταδεικνύουν την ανάγκη για έναν ισχυρό και ευέλικτο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Η Επιτροπή θα εργαστεί για να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ μπορεί να υπολογίζει σε έναν τέτοιο προϋπολογισμό για να ορθοποδήσει και να πορευτεί προς την ανάκαμψη.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_582/IP_20_582_EL.pdf

Κορονοϊός: Η Επιτροπή εκδίδει πρακτικές οδηγίες για τη χρήση των δυνατοτήτων ευελιξίας του πλαισίου της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις

Η Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δυνατοτήτων ευελιξίας που παρέχει το πλαίσιο της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει προκαλέσει η έξαρση του κορονοϊού.

Η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει ήδη στους αγοραστές του δημόσιου τομέα στα κράτη μέλη ευέλικτες λύσεις για την ταχεία κάλυψη επειγουσών αναγκών, όπως η αγορά μέσων ατομικής προστασίας, φαρμάκων και αναπνευστήρων, ώστε όσοι τα έχουν ανάγκη να μπορούν να τα προμηθευτούν το συντομότερο δυνατόν.

Περισσότερα: Κορονοϊός: Η Επιτροπή εκδίδει...

Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά και μείωση των εκπομπών ρύπων χάρη στους νέους κανόνες για τα τροφοδοτικά

1η Απριλίου 2020, αρχίζει να ισχύει ο νέος κανονισμός της Επιτροπής για τα εξωτερικά τροφοδοτικά, ο οποίος βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των οικιακών συσκευών, από τους φορητούς υπολογιστές ως τις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, στο πλαίσιο των μέτρων της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό.

Ο νέος κανονισμός θα μειώσει τους λογαριασμούς που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, θα συμβάλει στην επίτευξη των ενωσιακών στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και θα μειώσει τις εκπομπές ρύπων. Τα εξωτερικά τροφοδοτικά είναι μετασχηματιστές ισχύος που μειώνουν την τάση του δικτύου. Είναι πολύ συνηθισμένα στα σπίτια των Ευρωπαίων, αφού υπολογίζεται ότι σε όλη την ΕΕ υπάρχουν πάνω από 2 δισ. τροφοδοτικά, δηλαδή κατά μέσο όρο 10 σε κάθε νοικοκυριό.

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ θα βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των εξωτερικών τροφοδοτικων, ευθυγραμμίζοντάς τη με τα υψηλότερα πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, αναμένεται ότι έως το 2030 θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 4 TWh/έτος, ποσότητα που θα αρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες της Λετονίας για ένα μήνα.

Περισσότερα: Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στα...