slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Έναρξη ισχύος της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Σινγκαπούρης

Με την ευκαιρία της έναρξης ισχύος της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Σινγκαπούρης, η επίτροπος Εμπορίου, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, δήλωσε:

«Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Σινγκαπούρης — η οποία ισχύει από σήμερα — θα δώσει ώθηση στο εμπόριο, προς όφελος των επιχειρήσεων, των αγροτών, των εργαζομένων και των καταναλωτών και των δύο πλευρών. Θα επιτρέψει επίσης την είσοδο στην ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Σε μια εποχή που τίθενται υπό αμφισβήτηση οι θεμελιώδεις αρχές του ανοικτού και βασιζόμενου σε κανόνες παγκόσμιου εμπορίου, χρειαζόμαστε συμφωνίες όπως αυτή. Η συμφωνία ΕΕ-Σινγκαπούρης είναι η 16η εμπορική συμφωνία που έχουμε συνάψει από το 2014 και μετά. Διαθέτουμε πλέον το μεγαλύτερο εμπορικό δίκτυο στον κόσμο, που περιλαμβάνει 42 εμπορικές συμφωνίες με 73 εταίρους.»

Με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, η Σινγκαπούρη:

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6316/IP_19_6316_EL.pdf

Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: Η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ είναι θετικοί όσον αφορά το διεθνές εμπόριο

Τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι το 60 % των Ευρωπαίων αισθάνονται ότι επωφελούνται προσωπικά από το διεθνές εμπόριο, ποσοστό υψηλότερο κατά 16 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο πριν από 10 χρόνια, κατά την προηγούμενη δημοσκόπηση. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το 71 % των απαντησάντων πιστεύουν ότι η ΕΕ είναι πιο αποτελεσματική στην υπεράσπιση των εμπορικών συμφερόντων των χωρών τους απ' ό,τι οι χώρες αυτές μεμονωμένα.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6294/IP_19_6294_EL.pdf

Φθινοπωρινή δέσμη κειμένων για τα δημόσια οικονομικά: η Επιτροπή εκδίδει γνώμες σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων της ζώνης του ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις γνώμες της σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ για το 2020, έλαβε μέτρα στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και εξέδωσε την τέταρτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα.

Από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους και για πρώτη φορά από το 2002, κανένα κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ δεν υπόκειται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών και να μειωθεί από περίπου 86 % το 2019 σε περίπου 85 % το 2020. Αυτό συμβαίνει υπό συνθήκες αποδυνάμωσης της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6296/IP_19_6296_EL.pdf

Πρώτες ύλες: η Επιτροπή εγκαινιάζει νέα διαδικτυακή πύλη για τη στήριξη της υπεύθυνης προμήθειας πρώτων υλών από τις επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει τη Due Diligence Ready!, μια διαδικτυακή πύλη που θα παρέχει στις επιχειρήσεις καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο ελέγχου της προέλευσης των μετάλλων και των ορυκτών που εισέρχονται στις αλυσίδες εφοδιασμού τους - την αποκαλούμενη διαδικασία «δέουσας επιμέλειας». Η πύλη αυτή θα τις βοηθήσει να διασφαλίσουν ότι ο τρόπος με τον οποίον χρησιμοποιούν τις πρώτες ύλες σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ παράλληλα βελτιώνει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία κατά μήκος των αξιακών αλυσίδων τους.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6298/IP_19_6298_EL.pdf