eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής δημοσίευσε την τρίτη έκθεση σχετικά με τους συντελεστές συμμόρφωσης βάσει των οποίων αξιολογείται η συμμόρφωση των οχημάτων με τα όρια εκπομπών κατά την διενέργεια δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE). Οι δοκιμές RDE θεσπίστηκαν από την Επιτροπή το 2016 και έχουν επιφέρει σημαντική μείωση των εκπομπών όλων των νέων τύπων οχημάτων που πλέον πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια εκπομπών σε δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες και όχι μόνο στο εργαστήριο.

Η νέα έκθεση περιγράφει τα αποτελέσματα της περυσινής εξέτασης από το ΚΚΕρ των επιδόσεων των αναλυτών φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών, η οποία βασίστηκε σε πάνω από 550 δοκιμές εν εξελίξει έργων. Σύμφωνα με τη σημερινή έκθεση, για την τρέχουσα γενιά εξοπλισμού, το περιθώριο οξειδίων του αζώτου (NOx) μπορεί να μειωθεί περαιτέρω σε 0,23. Σήμερα, η τιμή που ορίζει ο  κανονισμός (ΕΕ) 2017/1151 είναι 0,43. Η μείωση της τιμής του περιθωρίου καταδεικνύει ότι έχουν βελτιωθεί οι μετρήσεις με τον εξοπλισμό φορητών συστημάτων μέτρησης εκπομπών.  Πρόκειται για την τρίτη φορά που η Επιτροπή μειώνει τους συντελεστές συμμόρφωσης βάσει επιστημονικών στοιχείων, με απώτερο στόχο να μηδενιστεί ο συντελεστής συμμόρφωσης.

Περισσότερα: Καθαρή κινητικότητα: Νέα έκθεση...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.

Το καθεστώς απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς πλην του χρηματοπιστωτικού, της πρωτογενούς γεωργίας και των κλάδων του καπνού και της αλιείας. Από το πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος εξαιρούνται επίσης τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι υπεράκτιες εταιρείες.

Η κρατική στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Στόχος του μέτρου είναι να συμβάλει στη διασφάλιση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού. Το ποσό των επιχορηγήσεων αντιστοιχεί στους τόκους που θα έπρεπε να καταβάλουν οι δικαιούχοι για υφιστάμενα δάνεια για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2021.

Περισσότερα: Η Επιτροπή εγκρίνει κρατικές...

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τα θύματα εγκληματικών πράξεων, η αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας, κ. Βέρα Γιούροβα και ο επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση:

«Κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται θύματα εγκληματικών πράξεων.

Η πανδημία COVID-19 είχε επίσης τον δικό της αντίκτυπο. Κατά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων σημειώθηκε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, των κυβερνοεγκλημάτων και των ρατσιστικών και ξενοφοβικών εγκλημάτων μίσους. Τα θύματα αυτά χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Πολλά από τα θύματα αυτά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Συχνά δεν θέλουν ή φοβούνται πολύ να καταγγείλουν τα εγκλήματα στις αρχές. Ως αποτέλεσμα, πάρα πολλά θύματα εγκληματικών πράξεων αφήνονται αβοήθητα, χωρίς πρόσβαση στη δικαιοσύνη και χωρίς την κατάλληλη στήριξη.

Περισσότερα: Δήλωση της αντιπροέδρου κ. Γιούροβα...

Η Επιτροπή παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης για τις συνέργειες μεταξύ της μη στρατιωτικής, της αμυντικής και της διαστημικής βιομηχανίας προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την τεχνολογική πρωτοπορία της Ευρώπης και να στηρίξει τον βιομηχανικό της κλάδο. Το σχέδιο δράσης έχει σχεδιαστεί με βάση το σκεπτικό ότι, για πρώτη φορά, η χρηματοδότηση της ΕΕ δημιουργεί ευκαιρίες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής καινοτομίας μέσα από τη διερεύνηση και την αξιοποίηση του ανατρεπτικού δυναμικού των τεχνολογιών που βρίσκονται στη διεπαφή ανάμεσα στις αμυντικές, τις διαστημικές και τις μη στρατιωτικές χρήσεις, όπως είναι το υπολογιστικό νέφος, οι επεξεργαστές, ο κυβερνοχώρος, η κβαντική και η τεχνητή νοημοσύνη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_651/IP_21_651_EL.pdf