eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε υποδείγματα καθοδήγησης για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στον σχεδιασμό των εθνικών τους σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Επιπλέον, για να διευκολυνθεί περαιτέρω η υλοποίηση του InvestEU και η εκτέλεση των ενωσιακών και των εθνικών κονδυλίων που διατίθενται για την ανάκαμψη, η Επιτροπή διαβουλεύεται επίσης με τα κράτη μέλη σχετικά με πιθανή επέκταση του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία. Τέλος, η Επιτροπή διεξάγει έρευνα σε όλα τα κράτη μέλη για να συγκεντρώσει τις απόψεις τους σχετικά με την εφαρμογή του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2494/IP_20_2494_EL.pdf

Με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με κοινό πλαίσιο για τη χρήση, την επικύρωση και την αμοιβαία αναγνώριση ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων. Από την έξαρση της πανδημίας COVID-19, οι διαγνωστικές εξετάσεις εξελίσσονται ταχέως, αποδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο τους στον έλεγχο των επιδημικών εξάρσεων. Οι συστάσεις που διατυπώνει η Επιτροπή θα εξασφαλίσουν την ομοιόμορφη χρήση, επικύρωση και αναγνώριση των ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων στην ΕΕ.

Η Επιτροπή υπέγραψε επίσης σήμερα σύμβαση-πλαίσιο με τις Abbott και Roche για την προμήθεια πάνω από 20 εκατ. ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων κόστους έως 100 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI). Από τις αρχές του 2021, οι εν λόγω δοκιμασίες θα διατίθενται στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τις διαγνωστικές εξετάσεις για τη νόσο COVID-19.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2483/IP_20_2483_EL.pdf

Ποιες είναι οι συστάσεις αυτές;

Οι συστάσεις που δημοσιεύτηκαν αποτελούν μέρος του διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Επιδίωξή τους είναι να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση των στρατηγικών τους σχεδίων της ΚΓΠ, προσδιορίζοντας τα βασικά ζητήματα στα οποία θα πρέπει να εστιάσει κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ, καθώς και η συμβολή στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Παρουσιάζουν επίσης ανάλυση των γεωργικών τομέων και των αγροτικών περιοχών, υπό το πρίσμα των στόχων της μελλοντικής ΚΓΠ, καθώς και ειδικές τιμές αναφοράς για κάθε στόχο της Πράσινης Συμφωνίας.

Ο εν λόγω διαρθρωμένος διάλογος ξεκίνησε μετά την παρουσίαση των στρατηγικών «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και «Βιοποικιλότητα» από την Επιτροπή, καθώς και κατόπιν ανάλυσης των δεσμών μεταξύ της ΚΓΠ και της Πράσινης Συμφωνίας, στις 20 Μαΐου 2020. Στόχος είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη θα αξιοποιήσουν πλήρως τη μελλοντική ΚΓΠ και τα μέσα της για τη στήριξη των γεωργών τους κατά τη μετάβαση προς την ενίσχυση της βιωσιμότητας των συστημάτων τροφίμων μας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις κατά τόπους συνθήκες και ανάγκες. Η Επιτροπή θα στηρίξει τα κράτη μέλη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης του στρατηγικού τους σχεδίου της ΚΓΠ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2481/QANDA_20_2481_EL.pdf

Η Επιτροπή εξέδωσε συστάσεις προς κάθε κράτος μέλος, οι οποίες συνοδεύονται από σχετική ανακοίνωση, για να συνδράμει στην κατάρτιση των στρατηγικών τους σχεδίων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Με τις συστάσεις αυτές, που αποτελούν μέρος του διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, παρέχεται στήριξη στα κράτη μέλη για την εφαρμογή της ΚΓΠ από το 2023 και διασφαλίζεται η φιλόδοξη συμβολή των στρατηγικών τους σχεδίων της ΚΓΠ στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Ως βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, τα εν λόγω στρατηγικά σχέδια θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο κάθε κράτος μέλος θα χρησιμοποιεί τα μέσα της ΚΓΠ βάσει ανάλυσης των συνθηκών και των αναγκών του, προκειμένου να επιτευχθούν οι ειδικοί στόχοι της ΚΓΠ, καθώς και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2473/IP_20_2473_EL.pdf