slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Έκθεση της Επιτροπής για την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ

Σύμφωνα με την έκθεση, σημαντικοί τομείς τροφίμων και ζωοτροφών παρουσιάζουν δυνατότητες για την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ, λόγω της ζήτησης από τους καταναλωτές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την έκθεσή της για την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση επανεξετάζει την κατάσταση όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση φυτικών πρωτεϊνών (όπως σπόρων ελαιοκράμβης, λιναρόσπορου, φακής) στην ΕΕ και διερευνά τρόπους για την περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής τους με οικονομικό και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν δήλωσε τα εξής: «Οι φυτικές πρωτεΐνες αποτελούν σημαντικό συστατικό του ευρωπαϊκού τομέα γεωργικών ειδών διατροφής, ο οποίος παράγει τρόφιμα και ποτά σύμφωνα με τα πλέον υψηλά πρότυπα παγκοσμίως. Ωστόσο, λόγω μιας σειράς παραγόντων που σχετίζονται με την αγορά και το περιβάλλον, η ευρωπαϊκή παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών δεν επαρκεί για να καλύψει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Στο πλαίσιο αυτό, επιθυμώ επίσης να αναγνωρίσω το έντονο ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περαιτέρω στήριξη της παραγωγής πρωτεϊνών στην Ευρώπη. Η έκθεση αυτή θα χρησιμεύσει ως σημαντικό σημείο αναφοράς για να ξεκινήσει διάλογος σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με το πώς θα χαράξουμε μια βιώσιμη πορεία προς τα εμπρός, κάτι που δεν μπορεί να κάνει μόνη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6495_el.pdf

Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για αποτελεσματικότερη τυποποίηση στην Ενιαία Αγορά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου κατά την εκπόνηση εναρμονισμένων προτύπων, για την πλήρη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς.

Τα εν γένει προαιρετικά και καθοδηγούμενα από τη βιομηχανία πρότυπα —από το μέγεθος Α4 των χαρτιών έως την τεχνολογία 5G, μέσω των αερόσακων— μειώνουν το κόστος, προάγουν την καινοτομία, διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφόρων συσκευών και υπηρεσιών, και βοηθούν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις αγορές. Η ΕΕ διαθέτει εναρμονισμένα πρότυπα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως τα χημικά προϊόντα, τα προϊόντα δομικών κατασκευών, τα καλλυντικά, η ασφάλεια των παιχνιδιών, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και οι συσκευασίες. Με τις δράσεις που παρουσιάζονται σήμερα, η Επιτροπή ανταποκρίνεται στα αιτήματα των ενδιαφερόμενων φορέων και αναλαμβάνει δράση για να διασφαλίσει ότι το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, στις νεοεμφανιζόμενες οικονομικές τάσεις και τα νεοεμφανιζόμενα μοντέλα ανάπτυξης, προωθώντας συγχρόνως τη συνέργεια με τα διεθνή και τα παγκόσμια πρότυπα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6491_el.pdf

Η Ενιαία Αγορά: το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ευρώπης σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα αξιολόγηση της κατάστασης της Ειναίας Αγοράς και καλεί τα κράτη μέλη να ανανεώσουν την πολιτική τους δέσμευση στην Ενιαία Αγορά.

Εδώ και 25 χρόνια, χάρη στην Ενιαία Αγορά, η Ευρώπη είναι ένα από τα πιο ελκυστικά μέρη του κόσμου, τόσο για να ζει κανείς όσο και για να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι τέσσερις αδιαίρετες ελευθερίες της –η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου– έχουν συμβάλει στην ευημερία των πολιτών μας και έχουν ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές της στην ψηφιακή εποχή και να εξασφαλιστεί βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας μας, η Ενιαία Αγορά πρέπει να λειτουργεί σωστά και να εξελίσσεται διαρκώς, παράλληλα με τις ραγδαίες μεταβολές στον σημερινό κόσμο. Η εμβάθυνση της ολοκλήρωσης, όμως, χρειάζεται μεγαλύτερο πολιτικό σθένος και αφοσίωση σήμερα απ' ό,τι πριν από 25 χρόνια, ενώ απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_el.pdf

Το σχέδιο Γιούνκερ εν δράσει: για την ανάκαμψη των επενδύσεων στην Ευρώπη

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε, η Επιτροπή αποκαλύπτει πώς το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη –το σχέδιο Γιούνκερ- έχει συμβάλει στην επιστροφή των επενδύσεων σε βιώσιμο επίπεδο στην Ευρώπη, τέσσερα χρόνια μετά τη δρομολόγησή του.

Το επενδυτικό σχέδιο υπερέβη τον αρχικό στόχο και τις αρχικές προσδοκίες του και έχει πλέον προσελκύσει επενδύσεις αξίας 360 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα δύο τρίτα προέρχονται από ιδιωτικούς πόρους. Χάρη στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), 850 000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι πλέον σε θέση να επωφεληθούν της βελτιωμένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ΕΤΣΕ έχει ήδη υποστηρίξει περισσότερες από 750 000 θέσεις εργασίας, ενώ 1,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν έως το 2020, με θετικό αντίκτυπο σε εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη.

Το σχέδιο Γιούνκερ έχει ήδη οδηγήσει στην αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ κατά 0,6 %, ποσοστό που αναμένεται να ανέλθει σε 1,3 % έως το 2020. Επωφελούνται όλα τα κράτη μέλη, ιδίως εκείνα που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Το επιτυχημένο μοντέλο του ΕΤΣΕ εξελίσσεται σήμερα στο νέο σημείο αναφοράς για επενδύσεις που υποστηρίζονται από την ΕΕ, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, ενώ προτείνονται από την Επιτροπή το νέο ταμείο InvestEU και ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6484_el.pdf