slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Οι διαπραγματευτές της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν απόψε σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η οποία ενισχύει την εντολή του οργανισμού της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, ENISA), με σκοπό την καλύτερη στήριξη των κρατών μελών στην αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών και κυβερνοεπιθέσεων. Η πράξη θεσπίζει επίσης ένα ενωσιακό πλαίσιο για την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας, ενισχύοντας έτσι την κυβερνοασφάλεια των επιγραμμικών υπηρεσιών και των καταναλωτικών συσκευών.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6759_el.pdf

Η Επιτροπή παρουσιάζει την απάντησή της στον αντισημιτισμό, καθώς και έρευνα που δείχνει ότι ο αντισημιτισμός είναι σε άνοδο στην ΕΕ

Η Επιτροπή ανταποκρίνεται σε νέα έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία 9 στους 10 Εβραίους της Ευρώπης αισθάνονται ότι ο αντισημιτισμός έχει αυξηθεί κατά την τελευταία πενταετία.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με τον αντισημιτισμό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά: Το 85 % των Εβραίων της Ευρώπης θεωρούν τον αντισημιτισμό το μεγαλύτερο κοινωνικό ή πολιτικό πρόβλημα στην πατρίδα τους. Άλλα στοιχεία, μεταξύ άλλων, δείχνουν ότι ο αντισημιτισμός είναι ευρέως διαδεδομένος και επηρεάζει την καθημερινή ζωή των Εβραίων σε ολόκληρη την ΕΕ:

  • Το 89 % των Εβραίων θεωρούν τον αντισημιτισμό πιο προβληματικό στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·
  • Το 28 % των απαντησάντων παρενοχλήθηκαν τουλάχιστον μία φορά κατά το περασμένο έτος·
  • Το 79 % των Εβραίων που βίωσαν αντισημιτική παρενόχληση κατά την τελευταία πενταετία δεν την κατήγγειλαν στην αστυνομία ή σε άλλη οργάνωση·
  • Το 34 % αποφεύγουν να παρευρίσκονται σε εβραϊκές εκδηλώσεις ή τοποθεσίες, διότι δεν αισθάνονται ασφαλείς·
  • Το 38 % έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να μεταναστεύσουν, διότι δεν ένιωθαν ασφαλείς ως Εβραίοι στην Ευρώπη·
  • Το 70 % θεωρούν ότι οι προσπάθειες των κρατών μελών για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού δεν είναι αποτελεσματικές.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6724_el.pdf

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019: ανάπτυξη, αλληλεγγύη και ασφάλεια στην Ευρώπη και πέραν αυτής - επετεύχθη προσωρινή συμφωνία

Την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια αποφασιστικού τριμερούς διαλόγου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με την υποστήριξη της Επιτροπής, κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019.

Η εν λόγω συμφωνία θα επιβεβαιωθεί την επόμενη εβδομάδα, κατά την τελευταία σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να επενδύει κονδύλια στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, στην έρευνα και στην καινοτομία, στους σπουδαστές και στους νέους - δηλαδή, στις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ. Σύμφωνα με τις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο του 2018, η αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης και των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης θα εξακολουθήσει επίσης να αποτελεί προτεραιότητα στον προϋπολογισμό του 2019.

Ο επίτροπος Γκίντερ Χ. Έτινγκερ, αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους, δήλωσε τα εξής: «Η συμφωνία αυτή αποδεικνύει ότι, όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να παρέχουμε την προστιθέμενη αξία που ζητούν οι πολίτες μας. Επόμενος στόχος είναι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός μας για μετά το 2020, και ελπίζω να διατηρηθούν και σε αυτές τις συζητήσεις η ενεργός συμμετοχή των τριών θεσμικών οργάνων και το εποικοδομητικό πνεύμα που επικράτησε κατά τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2019. Θα πρέπει να εστιάσουμε στην έγκαιρη έγκρισή του για να μην ζημιωθούν οι επιστήμονες, οι σπουδαστές, οι επιχειρήσεις, οι γεωργοί και οι περιφέρειες της ΕΕ.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_el.pdf

Ερωτήσεις και απαντήσεις — Η ΕΕ εντείνει τη δράση κατά της παραπληροφόρησης

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι έχει κάνει η ΕΕ μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης;

Παραπληροφόρηση - δηλαδή επαληθεύσιμα ψευδής ή παραπλανητική πληροφορία που δημιουργείται, παρουσιάζεται και διαδίδεται με σκοπό το οικονομικό κέρδος ή τη σκόπιμη παραπλάνηση του κοινού - στρεβλώνει τον δημόσιο διάλογο, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τα μέσα ενημέρωσης, και οδηγεί μέχρι και στην αποσταθεροποίηση δημοκρατικών διαδικασιών, όπως οι εκλογές. Το 73 % των χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ ανησυχεί για την παραπληροφόρηση κατά τις προεκλογικές περιόδους. Δεδομένης της διασυνοριακής της διάστασης, οι αρνητικές επιπτώσεις της παραπληροφόρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούν συντονισμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση, ώστε να αντιμετωπιστεί η πρόκληση τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Το 2015, μετά την έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των εν εξελίξει εκστρατειών παραπληροφόρησης της Ρωσίας, συστάθηκε η ειδική ομάδα East StratCom στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Μέχρι σήμερα, η ειδική ομάδα έχει καταγράψει, αναλύσει και ευαισθητοποιήσει για περισσότερα από 4 500 παραδείγματα παραπληροφόρησης υπέρ του Κρεμλίνου, ενώ έχει βελτιώσει σημαντικά την κατανόηση των εργαλείων, των τεχνικών και των προθέσεων της παραπληροφόρησης από ρωσικές πηγές. Σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εν λόγω ομάδα έχει επίσης βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας της ΕΕ στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6648_el.pdf