slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

251 εκατ. ευρώ περισσότερα για το πρόγραμμα Erasmus+ το 2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το αναθεωρημένο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας Erasmus για το 2019, διαθέτοντας 251 εκατ. ευρώ επιπλέον του ήδη προγραμματισμένου προϋπολογισμού ύψους 3 δισ. ευρώ για το τρέχον έτος, τα οποία θα επενδυθούν στη μαθησιακή κινητικότητα και σε σειρά έργων προτεραιότητας.

15/02/2019

Ο Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τίμπoρ Νάβρατσιτς, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που το πρόγραμμα Erasmus+ 2019 θα είναι σε θέση να προσφέρει σε περισσότερους πολίτες μια εμπειρία μάθησης στο εξωτερικό και, ιδίως, να διπλασιάσει τα κονδύλια για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Θα αυξήσουμε επίσης τη χρηματοδότηση για τα νέα κέντρα επαγγελματικής αριστείας και θα δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στα έργα κοινωνικής ένταξης.»

Το αναθεωρημένο πρόγραμμα εργασίας για το 2019 θα ωφελήσει επίσης καινοτόμα και διεπιστημονικά έργα, όπως η ψηφιακή μάθηση και η διδασκαλία των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών (STEAM), καθώς και διεθνείς δραστηριότητες στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της επένδυσης στους νέους, η πρόσθετη χρηματοδότηση συμφωνήθηκε μεταξύ του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της απόφασής τους για τον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/amendment-2019-annual-work-programme-implementation-erasmus-union-programme_el

Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τους νέους κανόνες για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών

Τα κράτη μέλη ενέκριναν σήμερα τη συμφωνία που συνήψαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθούν οι κανόνες της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών.

Οι ενισχυμένοι κανόνες θα εξασφαλίσουν αυστηρότερες διασφαλίσεις και ελέγχους σχετικά με την πώληση επικίνδυνων χημικών ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για την παραγωγή αυτοσχέδιων εκρηκτικών.

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, δήλωσε σχετικά: «Σε μια Ευρώπη που προστατεύει τους πολίτες της, είναι απολύτως απαραίτητο να περιοριστεί η πρόσβαση των εγκληματιών και των τρομοκρατών στα μέσα που χρησιμοποιούν για να μας βλάψουν. Αυτοσχέδια εκρηκτικά, φτιαγμένα από υλικά που κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο, έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα εναντίον των πολιτών μας. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών θα απαγορεύσουν τις πρόσθετες χημικές ουσίες, θα καταστήσουν αυστηρότερους τους κανόνες όσον αφορά τις διαδικτυακές πωλήσεις και θα περιορίσουν ακόμη περισσότερο την πρόσβαση του γενικού πληθυσμού στις ουσίες αυτές. Η σημερινή συμφωνία είναι ένα ακόμη βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή προς μια πραγματική και αποτελεσματική Ένωση Ασφάλειας στην Ευρώπη.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-849_el.pdf

Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με ενισχυμένους κανόνες για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου σε οικονομικές πληροφορίες.

Τα νέα μέτρα, τα οποία αποτελούν πολιτική προτεραιότητα για την περίοδο 2018-2019, θα δώσουν στην αστυνομία τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης σε σημαντικές οικονομικές πληροφορίες για ποινικές έρευνες, ενισχύοντας την αντίδραση της ΕΕ απέναντι στην τρομοκρατία και σε άλλα σοβαρά εγκλήματα.

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Για να πιάσεις εγκληματίες και τρομοκράτες, πρέπει να μπορείς να ακολουθήσεις τα χρήματά τους. Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα θα διασφαλίσουν ταχεία πρόσβαση σε οικονομικές πληροφορίες και ομαλότερη συνεργασία σε ολόκληρη την Ευρώπη, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς πλέον να ξεφύγει από τα ραντάρ μας ή να διακινεί βρώμικο χρήμα ατιμώρητος.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1049_el.pdf

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Σημαντικό επίτευγμα των διαπραγματευτών της ΕΕ προς τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τι ακριβώς αφορά η νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και πλέον απαιτείται η οριστική έγκριση από αμφότερα τα θεσμικά όργανα εντός των προσεχών εβδομάδων.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον τρόπο παραγωγής και διανομής δημιουργικού περιεχομένου, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτό. Η νέα οδηγία εκσυγχρονίζει τους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις και τον τρόπο πρόσβασης των χρηστών σε επιγραμμικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς προβλέπονται εξαιρέσεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ωστόσο, οι υφιστάμενοι κανόνες, οι οποίοι χρονολογούνται από το 2001, δεν προβλέπουν τις ψηφιακές χρήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζονται οι ευκαιρίες των χρηστών (π.χ. εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών ιδρυμάτων, βιβλιοθηκών) για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, το σημερινό πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν καλύπτει τα προβλήματα που ανέκυψαν τις τελευταίες δεκαετίες όσον αφορά τη κατανομή της αξίας στο επιγραμμικό περιβάλλον.

περισσότερα :