slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Εμπόριο/ΠΟΕ: Η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία συμφωνούν σχετικά με νέους τρόπους ενίσχυσης των παγκόσμιων κανόνων για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις

Σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους για την ενίσχυση των υφιστάμενων κανόνων για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις και καταδίκασαν τις πρακτικές αναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία συμφώνησαν ότι ο ισχύων κατάλογος απαγορευμένων επιδοτήσεων βάσει των κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) είναι ανεπαρκής για την αντιμετώπιση των επιδοτήσεων που στρεβλώνουν την αγορά και το εμπόριο οι οποίες υπάρχουν σε ορισμένες έννομες τάξεις. Ως εκ τούτου, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να προστεθούν νέοι τύποι απολύτως απαγορευμένων επιδοτήσεων στη συμφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_43/IP_20_43_EL.pdf

Χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης: το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη περιοχή σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2050. Για τον σκοπό αυτό, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις, τόσο από την ΕΕ όσο και από τον εθνικό δημόσιο τομέα, καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα. Το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας —το επενδυτικό σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη»— που παρουσιάστηκε σήμερα θα κινητοποιήσει δημόσιες επενδύσεις και θα βοηθήσει να αποδεσμευτούν ιδιωτικά κεφάλαια μέσω των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, ιδίως του InvestEU, που θα οδηγήσουν σε επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 1 τρισ. ευρώ.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_17/IP_20_17_EL.pdf

Η Επιτροπή παρουσιάζει τις πρώτες σκέψεις της σχετικά με την οικοδόμηση μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης για δίκαιη μετάβαση

Η Επιτροπή υποβάλλει ανακοίνωση σχετικά με την οικοδόμηση μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης για δίκαιη μετάβαση. Εξηγεί πώς η κοινωνική πολιτική θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στη σημερινή εποχή, προτείνει την ανάληψη δράσης στο επίπεδο της ΕΕ κατά τους προσεχείς μήνες και ζητεί ανατροφοδότηση ως προς τη λήψη πρόσθετων μέτρων σε όλα τα επίπεδα στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η Επιτροπή κηρύσσει ήδη σήμερα την έναρξη του πρώτου σταδίου της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους - τις επιχειρήσεις και τις συνδικαλιστικές ενώσεις - σχετικά με το θέμα των δίκαιων κατώτατων μισθών για τους εργαζομένους στην ΕΕ.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_18/IP_20_18_EL.pdf

Η Επιτροπή επιλέγει τρία έργα στα Δυτικά Βαλκάνια και την Αφρική για το πιλοτικό πρόγραμμα κινητικότητας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Η Επιτροπή διέθεσε 8,5 εκατ. ευρώ για δύο πιλοτικά έργα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Αφρική και για ένα στα Δυτικά Βαλκάνια.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε σχετικά: «Η Αφρική και τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν πολιτική και στρατηγική προτεραιότητα για την ΕΕ. Γι’ αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως όλα τα μέσα που διαθέτουμε για να προσφέρουμε πραγματικές ευκαιρίες στους εταίρους μας. Τα τρία έργα που επελέγησαν για το πιλοτικό πρόγραμμα κινητικότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελούν συγκεκριμένα παραδείγματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των χωρών της διεύρυνσης όσο και της Αφρικής. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, ειδικά σε τομείς όπως η μεταποίηση και η γεωργία, που παρουσιάζουν μεγάλες προοπτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας.»

Το πιλοτικό πρόγραμμα «Διεθνοποίηση συστημάτων ΕΕΚ στα Δυτικά Βαλκάνια» περιλαμβάνει έξι εταίρους από τα Δυτικά Βαλκάνια και οκτώ εταίρους από κράτη μέλη της ΕΕ.

Στην «Κοινή συμμαχία για την ανάπτυξη προγράμματος κινητικότητας και για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των συστημάτων ΕΕΚ της Αφρικής και της Ευρώπης» συμμετέχουν τρία κράτη μέλη της ΕΕ και δέκα αφρικανικές χώρες.

Στη «Συμμαχία στήριξης της αφρικανικής κινητικότητας (SAAM)» συμμετέχουν 32 οργανισμοί από οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία και Ισπανία) και από 13 αφρικανικές χώρες.

Οι δραστηριότητες των έργων ξεκινούν τον Ιανουάριο του 2020.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επιλεγέντα έργα είναι διαθέσιμες εδώ

https://ec.europa.eu/education/news/vet-mobility-results_el

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_38/MEX_20_38_EN.pdf