slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Δήλωση του επιτρόπου Έτινγκερ σχετικά με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πολιτική ακεραιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής. Από τον διορισμό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε πολλές δηλώσεις και διατυπώθηκαν πολλές ερωτήσεις. Η Επιτροπή συνεργάστηκε πλήρως και εκτενώς και έχει δώσει λεπτομερείς απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, τόσο στην ακρόαση όσο και εγγράφως.

Σήμερα, βρισκόμαστε σε ένα χρονικό σημείο όπου πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα με νηφαλιότητα, αντικειμενικότητα και καθαρό μυαλό. Κατά τον διορισμό του νέου Γενικού Γραμματέα, η Επιτροπή ακολούθησε τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα όλων των κανόνων, όπως αυτοί διατυπώνονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης που ισχύει για όλα τα θεσμικά όργανα. Η Επιτροπή δεν παρέκκλινε από το εσωτερικό της νομικό πλαίσιο και τον κανονισμό διαδικασίας, ούτε κινήθηκε ενάντια προς την ισχύουσα πρακτική που ακολουθείται εδώ και πολλά έτη. Οι προηγούμενοι τρεις Γενικοί Γραμματείς διορίστηκαν με βάση ακριβώς την ίδια διαδικασία. Επίσης, η καταλληλότητα και τα προσόντα του υπαλλήλου που διορίστηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση. Με βάση την πρόταση του Προέδρου, το σώμα των επιτρόπων έλαβε την εν λόγω απόφαση ομόφωνα στις 21 Φεβρουαρίου.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3424_el.pdf

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή εγκρίνει τα ελληνικά μέτρα για τη διασφάλιση της δίκαιης πρόσβασης στην παραγωγή ηλεκτρισμού με καύση λιγνίτη για τους ανταγωνιστές της ΔΕΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε νομικά δεσμευτικά, βάσει των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, τα μέτρα που υπέβαλε η Ελλάδα προκειμένου να εξασφαλίσει τη δίκαιη πρόσβαση στην παραγωγή ηλεκτρισμού με καύση λιγνίτη για τους ανταγωνιστές της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), της κατεστημένης επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μέτρα είναι επίσης σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.

Στην απόφαση του Μαρτίου 2008, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα είχε παραβεί τους κανόνες ανταγωνισμού παρέχοντας στην κρατικής ιδιοκτησίας κατεστημένη επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρισμού, τη ΔΕΗ, δικαιώματα προνομιακής πρόσβασης σε λιγνίτη, και κάλεσε την Ελλάδα να προτείνει μέτρα για τη διόρθωση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό συνεπειών της συγκεκριμένης παράβασης. Λόγω ενστάσεων τόσο στο Γενικό Δικαστήριο όσο και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι σήμερα.

Η Επιτροπή κατέληξε σήμερα στο συμπέρασμα ότι η τροποποιημένη τελική εκδοχή των διορθωτικών μέτρων που υπέβαλε η Ελλάδα στις 19 Ιανουαρίου 2018 αντιμετωπίζει πλήρως την παράβαση που διαπίστωσε η Επιτροπή στην απόφασή της του 2008, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ελλάδας και τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3401_el.pdf

Μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων: η Επιτροπή χαιρετίζει την ταχεία συμφωνία των νομοθετών της ΕΕ

Η Επιτροπή εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή της για τη θετική ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις προτάσεις της, σε συνέχεια της ομιλίας για την κατάσταση της Ένωσης 2017, σχετικά με την τροποποίηση των κανόνων για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα. Οι αλλαγές αυτές θα αυξήσουν τη διαφάνεια, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές εκλογές, θα βελτιώσουν τη δημοκρατική νομιμότητα ώστε η χρηματοδότηση να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις επιλογές του εκλογικού σώματος και θα ενισχύσουν την επιβολή της νομοθεσίας ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι καταχρήσεις δημόσιου χρήματος και να ανακτώνται τα κονδύλια.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, «Η Ένωσή μας πρέπει να κάνει ένα δημοκρατικό άλμα προς τα εμπρός. Πάρα πολύ συχνά, οι ευρωπαϊκές εκλογές έχουν καταλήξει να είναι συμψηφισμός των εθνικών εκστρατειών και τίποτα παραπάνω. Η ευρωπαϊκή δημοκρατία αξίζει κάτι καλύτερο. Θα πρέπει να δώσουμε στα ευρωπαϊκά κόμματα τα μέσα για να οργανωθούν καλύτερα».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3376_el.pdf

Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή διευκολύνει την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία.

Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές να λαμβάνουν ευκολότερα και ταχύτερα τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται, π.χ. ηλεκτρονικά μηνύματα ή έγγραφα που βρίσκονται στο υπολογιστικό νέφος, για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την καταδίκη εγκληματιών και τρομοκρατών.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στις αρχές επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη της ΕΕ να διερευνούν αποτελεσματικότερα ενδείξεις εγκληματικών πράξεων ηλεκτρονικά και διασυνοριακά, παρέχοντας συγχρόνως επαρκείς εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των εμπλεκομένων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3343_el.pdf