slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ηνωμένο Βασίλειο δημοσιεύουν κοινή δήλωση με συνοπτική περιγραφή της περαιτέρω προόδου στις διαπραγματεύσεις για το άρθρο 50

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ηνωμένο Βασίλειο δημοσίευσαν σήμερα μια κοινή δήλωση όπου περιγράφεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί πάνω στους όρους του σχεδίου συμφωνίας αποχώρησης μετά τον κύκλο διαπραγματεύσεων που διεξήχθη στις 16–19 Μαρτίου 2018.

Τα νέα στοιχεία της συμφωνίας περιγράφονται λεπτομερώς στα σημεία 3 και 4 της κοινής δήλωσης, όπου περιγράφεται επίσης συνοπτικά η προσήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου στην επίλυση των υπόλοιπων θεμάτων που αφορούν τον χωρισμό.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4217_el.pdf

Η πολιτική συνοχής μετά το 2020: Η Επιτροπή βοηθάει στην ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης

Η Επιτροπή ανανεώνει την πρωτοβουλία «Κλίμακα αριστείας» της Επιτροπής, έτσι ώστε να εξακολουθήσει να παράσχει προσαρμοσμένη εμπειρογνωμοσύνη στις περιφέρειες που υστερούν στον τομέα της καινοτομίας.

Η πρωτοβουλία θα βοηθήσει τις περιφέρειες να αναπτύξουν, να επικαιροποιήσουν και να προσαρμόσουν τις έξυπνες στρατηγικές για την εξειδίκευση που διαθέτουν, δηλ. τις περιφερειακές στρατηγικές για την καινοτομία με βάση τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους σε εξειδικευμένους τομείς, ενόψει της έναρξης δημοσιονομικής περιόδου για τα έτη 2021-2027. Θα τις βοηθήσει επίσης να εντοπίσουν τους κατάλληλους πόρους της ΕΕ για να χρηματοδοτήσουν έργα καινοτομίας και να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους με άλλες περιφέρειες που διαθέτουν παρόμοια πλεονεκτήματα, προκειμένου να συστήσουν συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4184_el.pdf

Η ΕΕ και η Αυστραλία ξεκινούν συνομιλίες για μια ευρεία εμπορική συμφωνία

Στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας Καμπέρα, η επίτροπος αρμόδια για θέματα εμπορίου, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, από κοινού με τον πρωθυπουργό κ. Μάλκολμ Τέρνμπουλ και τον υπουργό Εμπορίου της Αυστραλίας, κ. Στίβεν Τσιόμπο, ξεκίνησαν επίσημες διαπραγματεύσεις για μια εκτενή και φιλόδοξη εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Αυστραλίας.

Οι διαπραγματεύσεις αποσκοπούν στην άρση των εμποδίων στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, στη δημιουργία ευκαιριών για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στη θέσπιση φιλόδοξων στόχων, σύμφωνα με άλλες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του παγκόσμιου εμπορίου.

Η έναρξη των συζητήσεων με την Αυστραλία αποτελεί μέρος της ατζέντας της ΕΕ για ανοικτό και δίκαιο εμπόριο. Πριν από τις συζητήσεις αυτές έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Ιαπωνία και το Μεξικό την προηγούμενη άνοιξη, καθώς και η έναρξη ισχύος της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Η μελλοντική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας θα εδραιώσει περαιτέρω την παρουσία της ΕΕ στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4164_el.pdf

Τεχνητή νοημοσύνη: Η Επιτροπή συζητεί τις δεοντολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις με φιλοσοφικές και μη ομολογιακές ενώσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε συνάντηση υψηλού επιπέδου με 12 εκπροσώπους φιλοσοφικών και μη ομολογιακών ενώσεων απ' όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο του τακτικού διαλόγου με εκκλησίες, θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μη ομολογιακές ενώσεις που προβλέπεται στο άρθρο 17 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Στην παρούσα ένατη ετήσια συνάντηση υψηλού επιπέδου το αντικείμενο της συζήτησης ήταν «Τεχνητή νοημοσύνη: αντιμετώπιση δεοντολογικών και κοινωνικών προκλήσεων». Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του αντιπροέδρου κ. Andrus Ansip.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. Frans Timmermans, αρμόδιος για το διάλογο βάσει του άρθρου 17, δήλωσε τα εξής: «Οι κοινωνίες μας βιώνουν μια άνευ προηγουμένου ψηφιακή επανάσταση η οποία θα επηρεάσει κάθε κάτοικο του πλανήτη. Αυτή η επανάσταση δημιουργεί νέες υποσχέσεις και νέους κινδύνους διαταραχής. Είδαμε πρόσφατα ότι ο ψηφιακός κόσμος κινείται ταχύτερα από τη δεοντολογική συζήτηση σχετικά με το τι θα μπορούσε και τι πρέπει να επιτρέπεται στο Διαδιίκτυο. Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να συμβεί το ίδιο με την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Πρέπει να έχουμε τον έλεγχο αυτού του μετασχηματισμού και να είμαστε βέβαιοι ότι χρησιμεύει για την προώθηση των αξιών μας και την προάσπιση του κοινωνικού μας μοντέλου».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4160_el.pdf