slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Η ΕΕ και το Μεξικό κατέληξαν σε νέα συμφωνία για το εμπόριο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό κατέληξαν σήμερα σε νέα συμφωνία για το εμπόριο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκσυγχρονισμένης συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού. Πρακτικά, όλο το εμπόριο αγαθών μεταξύ της ΕΕ και του Μεξικού θα είναι πλέον αδασμολόγητο, και στον γεωργικό τομέα.

Η απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών θα ωφελήσει επιπλέον την ενωσιακή βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων κλάδων όπως των φαρμάκων, των μηχανημάτων και του εξοπλισμού μεταφορών. Η συμφωνία θεσπίζει επίσης προοδευτικούς κανόνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων, η ΕΕ και το Μεξικό δεσμεύθηκαν ότι θα εκπληρώσουν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Η σημερινή συμφωνία θα είναι επίσης η πρώτη εμπορική συμφωνία της ΕΕ που θα καταπολεμά τη διαφθορά στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-782_el.pdf

Βασικά χαρακτηριστικά της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού

Στις 21 Απριλίου 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό κατέληξαν σε συμφωνία για τη σύναψη νέας εμπορικής συμφωνίας. Η νέα αυτή συμφωνία θα αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης και εκσυγχρονισμένης συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού, καθώς θα εμβαθύνει και θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας εμπορικής συμφωνίας που υπογράφηκε το 1997.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύθηκε τη συμφωνία βάσει εντολής που εγκρίθηκε ομόφωνα από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ. Καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή προέταξε το ζήτημα της διαφάνειας. Με βάση την ισχύουσα καταρχήν συμφωνία, οι διαπραγματευτές και των δύο πλευρών θα συνεχίσουν να εργάζονται για τη διευθέτηση όλων των εκκρεμών τεχνικών θεμάτων και την κατάρτιση του τελικού κειμένου της συμφωνίας. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα ελέγξει το κείμενο της συμφωνίας από νομική άποψη, θα το μεταφράσει σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και θα υποβάλει τη συμφωνία προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η ΕΕ είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Μεξικού, και το Μεξικό, με 128 εκατομμύρια ανθρώπους, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στη Λατινική Αμερική μετά τη Βραζιλία. Το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών ΕΕ-Μεξικού ανέρχεται σε 62 δισ. ευρώ για τα εμπορεύματα (2017) και σε 15 δισ. ευρώ για τις υπηρεσίες (2016). Η αξία των ενωσιακών εξαγωγών εμπορευμάτων στο Μεξικό ανέρχεται σε 38 δισ. ευρώ (2017) και η αξία των αντίστοιχων εξαγωγών υπηρεσιών σε 10 δισ. ευρώ (2016).

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1447_el.pdf

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τομέα λιανικού εμπορίου

Η Επιτροπή δημοσιεύει μια σειρά βέλτιστων πρακτικών για να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών να δημιουργήσουν έναν πιο ανοιχτό, ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό τομέα λιανικού εμπορίου.

Ο εν λόγω τομέας είναι ένας από τους μεγαλύτερους της οικονομίας της ΕΕ, καθώς σχεδόν ένας στους δέκα εργαζομένους απασχολείται στις πάνω από 3,6 εκατομμύρια εταιρείες λιανικού εμπορίου. Το λιανικό εμπόριο μεταβάλλεται ραγδαία με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των λιανικών πωλήσεων πολλαπλών διαύλων, και διαθέτει δυναμικό για να βελτιώσει τις επιδόσεις του. Γι' αυτό η Επιτροπή συνδράμει τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις ώστε να ανταποκριθούν στις παρούσες προκλήσεις καταργώντας σειρά περιορισμών στο λιανικό εμπόριο.

Ο κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αντιπρόεδρος αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης, επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας, δήλωσε τα εξής: «Η Επιτροπή έχει σταχυολογήσει πολύ συγκεκριμένες και αποτελεσματικές βέλτιστες πρακτικές ώστε να καθοδηγήσει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα του λιανικού εμπορίου μας. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτρέψουμε στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου να ενισχύσουν την παγκόσμια παρουσία τους και θα βοηθήσουμε τις πολυάριθμες ΜΜΕ στον τομέα αυτό, οι οποίες συχνά έχουν οικογενειακό χαρακτήρα, στην προσπάθειά τους να αφομοιώσουν τις τεχνολογικές αλλαγές. Όλες μας οι ενέργειες συντείνουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και να τονώσουμε την οικονομική ανάπτυξη.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3377_el.pdf

Δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Τίμερμανς, του αντιπροέδρου κ. Ντομπρόβσκις και της επιτρόπου κ. Γιούροβα σχετικά με την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 5ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 5ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτοί οι νέοι κανόνες θα αυξήσουν τη διαφάνεια προκειμένου να βελτιωθεί η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους δύο συνεισηγητές, τον κ. Kariņš και την κ. Sargentini, και τους σκιώδεις εισηγητές για την ισχυρή υποστήριξή τους και την πολύτιμη εμπειρογνωμοσύνη τους, που συνέβαλαν σε πολύ μεγάλο βαθμό σ' αυτό το αποτέλεσμα.

Με την ψήφο του Κοινοβουλίου ολοκληρώνεται ένας φιλόδοξος γύρος διαπραγματεύσεων που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια. Τον Ιούλιο του 2016, μετά τις τραγικές τρομοκρατικές επιθέσεις που έπληξαν την ΕΕ και τις τεράστιες οικονομικές συναλλαγές που αποκαλύφθηκαν από τα «έγγραφα του Παναμά», η Επιτροπή αποφάσισε να λάβει επείγοντα μέτρα. Η αναθεώρηση της οδηγίας αποτελεί τμήμα του εν λόγω σχεδίου δράσης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3429_el.pdf