slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Διεθνής Ημέρα των Ρομά: Δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Φρανς Τίμερμανς και των επιτρόπων κ. Μαριάν Τίσεν, κ. Βιέρα Γιούροβα, κ. Κορίνα Κρέτσου και κ. Γιοχάνες Χαν

Επ' ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Ρομά, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Απριλίου, ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς και οι επίτροποι κ. Μαριάν Τίσεν, κ. Βιέρα Γιούροβα, κ. Κορίνα Κρέτσου και κ. Γιοχάνες Χαν προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση:

«Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων είναι και η ίση μεταχείριση, αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μία από τις μεγαλύτερες μειονότητες στην ΕΕ και στις γειτονικές της χώρες -η κοινότητα των Ρομά- εξακολουθεί να μην απολαμβάνει πλήρως τα δικαιώματα αυτά. Οι κοινότητες των Ρομά δεν υποφέρουν μόνο από προκαταλήψεις, δεν υφίστανται μόνο διακρίσεις και περιθωριοποίηση, αλλά πολλές φορές δεν έχουν καν πρόσβαση σε βασικά αγαθά όπως το πόσιμο νερό, η αποχέτευση και τα τρόφιμα. Το 80 % των Ρομά διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Η κατάσταση αυτή πλήττει πρώτα απ' όλα τους Ρομά αλλά επίσης σπιλώνει τις δημοκρατικές μας κοινότητες.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2868_el.pdf

Η Επιτροπή παίρνει πρόσθετα μέτρα για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες χημικές ουσίες*

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει άλλο ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον καρκίνο και άλλα προβλήματα υγείας που συνδέεται με την εργασία.

Η Επιτροπή προτείνει τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων σε πέντε καρκινογόνες χημικές ουσίες, εκτός από τις 21 ουσίες που έχουν ήδη περιοριστεί ή προταθεί για περιορισμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η σημερινή πρόταση θα επιφέρει βελτίωση των συνθηκών εργασίας για περισσότερους από 1 000 000 εργαζομένους της ΕΕ και πρόληψη 22 000 περιπτώσεων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία.

Η Επιτροπή προτείνει να συμπεριληφθούν νέες οριακές τιμές έκθεσης για πέντε χημικές ουσίες στην οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Αυτές οι οριακές τιμές καθορίζουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση για την παρουσία μιας καρκινογόνου χημικής ουσίας στην ατμόσφαιρα του χώρου εργασίας. Έχουν επιλεγεί οι εξής πέντε καρκινογόνοι παράγοντες υψηλής σημασίας για την προστασία των εργαζομένων:

  • Κάδμιο και ανόργανες ενώσεις του καδμίου

  • Βηρύλλιο και ανόργανες ενώσεις του βηρυλλίου

  • Αρσενικικό οξύ και τα άλατα αυτού, καθώς και ανόργανες ενώσεις του αρσενικού

  • Φορμαλδεΰδη

  • 4,4'-μεθυλενο-δις(2-χλωροανιλίνη) (MOCA)

  • περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2662_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά στις συμπληρωματικές ερωτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον διορισμό του νέου γενικού γραμματέα της — Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ο επίτροπος κ. Έτινγκερ, αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους, σε συμφωνία με τον πρόεδρο κ. Γιούνκερ, απέστειλε τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις συμπληρωματικές ερωτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον διορισμό του νέου γενικού γραμματέα της, τις οποίες έλαβε στις 28 Μαρτίου. Όλες οι απαντήσεις συντάχθηκαν υπό την εποπτεία του επιτρόπου κ. Έτινγκερ σε συμφωνία με τον πρόεδρο κ. Γιούνκερ και με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας, της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής και του γραφείου του προέδρου.

Οι απαντήσεις αυτές, οι οποίες ακολουθούν εκείνες που υποβλήθηκαν ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Μαρτίου, συνοψίζονται κατωτέρω.

1. Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για τον διορισμό του γενικού γραμματέα και γιατί;

Στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ, που έχει εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προβλέπονται δύο εναλλακτικοί τρόποι διορισμού στη θέση του γενικού διευθυντή / αναπληρωτή γενικού διευθυντή (βαθμού AD15 ή AD16, σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης). Οι εν λόγω δύο τρόποι είναι: 1) διορισμός από το Σώμα των Επιτρόπων μετά τη δημοσίευση της θέσης και τη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ή 2) μετάθεση προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Σύμφωνα με την τελευταία αυτή διάταξη, οι υπάλληλοι στους βαθμούς AD15 ή AD16 που κατέχουν θέση ή ασκούν καθήκοντα σε ανώτερο διευθυντικό επίπεδο είναι επιλέξιμοι για μετάθεση σε άλλη θέση ανώτερου διευθυντικού επιπέδου στην Επιτροπή, εάν αυτό θεωρηθεί από το Σώμα των Επιτρόπων ότι είναι προς το συμφέρον της υπηρεσίας και εφόσον βρίσκονται στην ίδια ομάδα καθηκόντων και στον ίδιο βαθμό.

Σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, για τον διορισμό του κ. Σελμάιρ ως νέου γενικού γραμματέα της Επιτροπής στις 21 Φεβρουαρίου 2018 χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία του άρθρου 7 — μετάθεση προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Η ίδια διαδικασία είχε χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό των τριών προηγούμενων γενικών γραμματέων της Επιτροπής.

παερισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2822_el.pdf

Στήριξη των προσφύγων στην Ελλάδα: Στήριξη έκτακτης ανάγκης ύψους 180 εκατ. EUR

Η Επιτροπή ανακοινώνει νέα στήριξη έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τους πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα νέα χρηματοδότηση ύψους 180 εκατ. EUR για προγράμματα παροχής βοήθειας στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, για την αναβάθμιση του εμβληματικού «προγράμματος στήριξης έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση» (ΕΣΤΙΑ), μέσω του οποίου παρέχεται βοήθεια στους πρόσφυγες για την εξεύρεση καταλυμάτων σε αστικές περιοχές εκτός των καταυλισμών, καθώς και τακτική χρηματική βοήθεια.

Η νέα χρηματοδότηση ανακοινώθηκε με την ευκαιρία της συνάντησης που είχε σήμερα στην Αθήνα ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα.

Το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, που δρομολογήθηκε τον Ιούλιο του 2017 με την Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους Πρόσφυγες, αποτελεί τη μεγαλύτερη ενωσιακή επιχείρηση βοήθειας στη χώρα η οποία συνάδει με την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης για την απομάκρυνση των προσφύγων από τους καταυλισμούς. Με το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκαν μέχρι σήμερα περισσότερες από 23 000 θέσεις στέγασης σε αστικές περιοχές, ενώ εγκαινιάστηκε ένα σύστημα χρηματικής βοήθειας που εξυπηρετεί περισσότερους από 41 000 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2604_el.pdf