slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: 9 εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τη δεύτερη έκθεσή της για την εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ αυτό το νέο εργαλείο –το 2012– περίπου 9 εκατομμύρια Ευρωπαίοι από τα 28 κράτη μέλη έχουν ήδη υποστηρίξει κάποια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Μέχρι στιγμής, τέσσερις επιτυχείς πρωτοβουλίες έχουν συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές η καθεμία, και η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να δώσει συνέχεια σε τρεις από αυτές.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος Φρανς Tίμερμανς δήλωσε σχετικά: «Το γεγονός ότι 9 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν υποστηρίξει κάποια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών τα τελευταία 6 χρόνια δείχνει ότι το εργαλείο αυτό ενισχύει τη συμμετοχή και τον διάλογο πέρα από τα εθνικά σύνορα και έχει απτό αντίκτυπο στις πολιτικές της ΕΕ. Ωστόσο, πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο: η πρόσφατη πρότασή μας για μεταρρυθμίσεις θα καταστήσει πολύ πιο εύκολη τη διοργάνωση και την υποστήριξη νέων πρωτοβουλιών από τους πολίτες, και θα δώσει παράλληλα τη δυνατότητα στους νέους από την ηλικία των 16 ετών να έχουν λόγο».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2563_el.pdf

Σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα: η ΕΕ οδεύει προς μια Αμυντική Ένωση

Σύμφωνα με τη δέσμευση του προέδρου Γιούνκερ για μια πραγματική Αμυντική Ένωση έως το 2025, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος παρουσιάζουν σήμερα ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διευκόλυνση της μετακίνησης στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και για την οικοδόμηση μιας πιο αποτελεσματικής, ικανής να αντιδρά άμεσα και συντονισμένης Ένωσης, όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας στην ΕΕ του Νοεμβρίου 2017 και όπως ζητεί η συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας. Στο σημερινό σχέδιο δράσης προσδιορίζεται μια σειρά επιχειρησιακών μέτρων για την αντιμετώπιση των υλικών, διαδικαστικών ή κανονιστικών φραγμών που αποτελούν τροχοπέδη για τη στρατιωτική κινητικότητα. Η στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και όλους τους σχετικούς φορείς θα είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση του παρόντος σχεδίου δράσης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2521_el.pdf

Χαμηλότερες χρεώσεις στους καταναλωτές: φθηνές μεταφορές ποσών ευρώ σε ολόκληρη την Ένωση και πιο συμφέρουσες μετατροπές συναλλάγματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα να καταστούν φθηνότερες οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, δεν υπάρχει διαφορά για τους κατοίκους ή τις επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε ευρώ στη χώρα τους ή σε άλλο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ.

Η σημερινή πρόταση αποβλέπει στην επέκταση αυτού του πλεονεκτήματος στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις σε χώρες εκτός ζώνης του ευρώ. Η πρόταση αυτή θα επιτρέψει σε όλους τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να αποκομίζουν στο έπακρο τα οφέλη της ενιαίας αγοράς όταν στέλνουν χρήματα, κάνουν αναλήψεις μετρητών ή πραγματοποιούν πληρωμές στο εξωτερικό. Όλες οι διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ που πραγματοποιούνται σε ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ θα χρεώνονται τώρα το ίδιο –με μικρά ή μηδενικά τέλη– με τις εγχώριες πληρωμές στο τοπικό επίσημο νόμισμα. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει σήμερα να αυξηθεί η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός στις υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων όταν οι καταναλωτές αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες σε νόμισμα διαφορετικό από το δικό τους.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2423_el.pdf

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά – Φορητότητα των υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποιος είναι ο στόχος του κανονισμού;

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι που αγοράζουν ή γίνονται συνδρομητές σε ταινίες, αθλητικές εκπομπές, μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία και παιχνίδια στο κράτος μέλος καταγωγής τους μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εν λόγω περιεχόμενο όταν ταξιδεύουν ή μένουν προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 1η Απριλίου 2018 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ποιος θα επωφεληθεί από τους νέους κανόνες;

  • Οι καταναλωτές που διαμένουν στην ΕΕ: οι νέοι κανόνες τους επιτρέπουν να παρακολουθούν ταινίες ή αθλητικές εκδηλώσεις, να ακούν μουσική, να κατεβάζουν ηλεκτρονικά βιβλία ή να παίζουν παιχνίδια – όταν επισκέπτονται ή μένουν προσωρινά σε άλλες χώρες της ΕΕ.
  • Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου: θα είναι σε θέση να παρέχουν διασυνοριακή φορητότητα διαδικτυακού περιεχομένου στους συνδρομητές τους χωρίς να χρειάζεται να αποκτούν άδειες για άλλες χώρες στις οποίες οι συνδρομητές μένουν προσωρινά.

Τα συμφέροντα των κατόχων δικαιωμάτων διασφαλίζονται με την αποφυγή καταχρήσεων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2601_el.pdf