slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Δέκα χρόνια εφαρμογής του REACH: ασφαλέστερα χημικά προϊόντα για τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον

Την τελευταία δεκαετία η βασική νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα («ο κανονισμός REACH») έχει αναβαθμίσει σημαντικά την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και έχει προωθήσει εναλλακτικές μεθόδους δοκιμών που δεν περιλαμβάνουν δοκιμές στα ζώα. Αξιοποιώντας την πρόοδο αυτή, η Επιτροπή προτείνει σήμερα ορισμένες ενέργειες για να διευκολύνει περισσότερο την εφαρμογή του κανονισμού.

Τα χημικά προϊόντα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής μας, τόσο στους χώρους εργασίας όσο σε καταναλωτικά αγαθά όπως ενδύματα, παιχνίδια, έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές. Είναι απαραίτητα για την καθημερινή μας ζωή, αλλά ορισμένες ουσίες ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η επανεξέταση του REACH που δημοσιεύεται σήμερα δείχνει ότι, χάρη στον κανονισμό για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), οι επιχειρήσεις και οι αρχές της ΕΕ εγγυώνται την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων και τη σταδιακή κατάργηση των επικίνδυνων ουσιών.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1362_el.pdf

Μια Ευρώπη που προστατεύει: η Επιτροπή εντείνει τη δράση της ΕΕ κατά του παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου

Στην ανακοίνωσή της για την αντιμετώπιση του παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου (Σεπτέμβριος 2017), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε να παρακολουθεί την πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση του παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου και να εξετάζει αν απαιτούνται πρόσθετα προληπτικά μέτρα για τη διασφάλιση του γρήγορου εντοπισμού και της αφαίρεσης παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων πιθανών νομοθετικών μέτρων για τη συμπλήρωση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης αυτής, η Επιτροπή, προτού αποφασίσει αν θα χρειαστεί να προταθούν νομοθετικά μέτρα, διατυπώνει σήμερα σύσταση σχετικά με ορισμένα επιχειρησιακά μέτρα - συνοδευόμενα από τις αναγκαίες διασφαλίσεις-, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη για να εντείνουν περαιτέρω αυτή την προσπάθεια. Η σύσταση ισχύει για όλες τις μορφές παράνομου περιεχομένου, από το τρομοκρατικό περιεχόμενο και την υποκίνηση του μίσους και της βίας, μέχρι το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή τα προϊόντα απομίμησης/παραποίησης και την παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1169_el.pdf

Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο

Στην ανακοίνωσή της του Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την αντιμετώπιση του παράνομου επιγραμμικού περιεχομένου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται στην αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο και να αξιολογεί κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για να διασφαλιστεί η ταχεία και προνοητική ανίχνευση και αφαίρεση παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων νομοθετικών μέτρων για τη συμπλήρωση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου. Ως συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή σήμερα προτείνει μια δέσμη επιχειρησιακών μέτρων —συνοδευόμενων από τις απαραίτητες διασφαλίσεις— τα οποία πρέπει να λάβουν οι εταιρείες και τα κράτη μέλη για να ενισχύσουν περαιτέρω τις εν λόγω εργασίες, προτού αποφασίσει αν θα χρειαστεί να προτείνει νομοθεσία. Οι συστάσεις αυτές ισχύουν για όλες τις μορφές παράνομου περιεχομένου, από το τρομοκρατικό περιεχόμενο και την υποκίνηση μίσους και βίας, ως το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και την παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1170_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά στους περιορισμούς των ΗΠΑ για τον χάλυβα και το αλουμίνιο που θίγουν την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει την ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την επιβολή περιορισμών με τη μορφή πρόσθετων εισαγωγικών δασμών στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου της ΕΕ προς τις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε: «Λυπούμαστε πολύ γι' αυτά τα μέτρα, τα οποία φαίνεται να συνιστούν κατάφωρη παρέμβαση για την προστασία της εγχώριας βιομηχανίας των ΗΠΑ και να μην βασίζονται σε αιτιολόγηση για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ο προστατευτισμός δεν μπορεί να είναι η απάντηση στο κοινό μας πρόβλημα στον τομέα του χάλυβα. Αντί να δώσουν λύση, τα εν λόγω μέτρα δεν μπορούν παρά μόνο να επιδεινώσουν την κατάσταση. Η ΕΕ υπήρξε στενός σύμμαχος ασφάλειας των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες. Δεν θα μείνουμε άπραγοι, ενώ η βιομηχανία μας πλήττεται από αθέμιτα μέτρα που θέτουν σε κίνδυνο χιλιάδες ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας. Είχα την ευκαιρία να δηλώσω ότι η ΕΕ θα απαντήσει καταλλήλως και αυτό θα πράξουμε. Η ΕΕ θα αντιδράσει αποφασιστικά και με ανάλογο τρόπο για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά μας. Η Επιτροπή θα υποβάλει τις προσεχείς ημέρες πρόταση συμβατή με τον ΠΟΕ για αντίμετρα κατά των ΗΠΑ, ώστε να εξισορροπηθεί η κατάσταση.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1484_en.pdf