slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Κοινή δήλωση του αντιπροέδρου κ. Άνσιπ και των επιτρόπων κ. Αβραμόπουλου, κ. Κινγκ και κας Γκαμπριέλ σχετικά με τους νέους κανόνες κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ νέοι κανόνες κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας κ. Τζούλιαν Κινγκ, και η επίτροπος κα Μαρίγια Γκαμπριέλ, αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, εξέδωσαν δήλωση σχετικά με την πρώτη νομοθετική πράξη της ΕΕ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας: την οδηγία για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS), η οποία πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως τις 9 Μαΐου 2018:

«Η έγκριση της οδηγίας NIS προ διετίας αποτέλεσε σημείο καμπής στις προσπάθειες της ΕΕ να ενισχύσει τις ικανότητες της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Χάρη σ' αυτή την πρώτη νομοθετική πράξη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, τα κράτη μέλη έχουν ενισχύσει τη συνεργασία τους για τη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής για την κυβερνοασφάλεια και συντονίζουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη των ικανοτήτων απόκρισής τους. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη για να τα συνδράμει στη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3650_el.pdf

Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2018: η μεγέθυνση συνεχίζεται εν μέσω νέων κινδύνων

Οι ρυθμοί ανάπτυξης στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ ξεπέρασαν τις προσδοκίες του 2017 και ανήλθαν σε 2,4 %, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών. Η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει ισχυρή το 2018 και να επιβραδυνθεί ελαφρώς το 2019, με ρυθμούς 2,3 % και 2,0 % στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ αντίστοιχα.

Η ιδιωτική κατανάλωση διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές και οι επενδύσεις. Η ανεργία εξακολουθεί να μειώνεται και πλησιάζει πλέον τα προ της κρίσης επίπεδα. Ωστόσο, η οικονομία είναι περισσότερο εκτεθειμένη σε εξωτερικούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι έχουν ενισχυθεί και καταστεί πιο αρνητικοί.

Η δυναμική ανάπτυξη διευκολύνει την περαιτέρω μείωση των επιπέδων του δημοσίου ελλείμματος και χρέους και τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Το συνολικό έλλειμμα της ζώνης του ευρώ είναι σήμερα χαμηλότερο από 1 % του ΑΕΠ και αναμένεται να μειωθεί κάτω του 3 % σε όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ κατά το τρέχον έτος.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3605_el.pdf

Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει έναν σύγχρονο προϋπολογισμό για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της

Η Επιτροπή προτείνει έναν ρεαλιστικό, σύγχρονο, μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για την περίοδο 2021 - 2027.

Πρόκειται για μια ειλικρινή απάντηση στη σημερινή πραγματικότητα στην οποία η Ευρώπη θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αστάθεια, τη στιγμή που το Brexit θα αφήσει ένα σημαντικό κενό στον προϋπολογισμό μας. Η σημερινή πρόταση απαντά σε αυτή τη διπλή πρόκληση με τη μείωση δαπανών, αλλά και με την προσθήκη νέων πόρων σε ισότιμη βάση. Η χρηματοδότηση των νέων και βασικών προτεραιοτήτων της Ένωσης θα διατηρηθεί ή θα ενισχυθεί, κάτι που συνεπάγεται αναπόφευκτα μειώσεις σε άλλους τομείς. Μπροστά σε τόσο σημαντικές προκλήσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε υπεύθυνα. Η πρόταση προϋπολογισμού που παρουσιάζεται σήμερα είναι συνεπώς τόσο στοχευμένη όσο και ρεαλιστική.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_el.pdf

Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της: Ερωτήσεις και απαντήσεις

1. Γενικά

Τι είναι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ;

Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, γνωστός και ως «πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο» (ΠΔΠ), παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο για την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ. Μεταφράζει σε δημοσιονομικούς όρους τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης για περίοδο αρκετών ετών και καθορίζει τα μέγιστα ετήσια ποσά («ανώτατα όρια») για τις δαπάνες της ΕΕ συνολικά και για τις κύριες κατηγορίες/προτεραιότητες δαπανών («τομείς του προϋπολογισμού»).

Γιατί χρειαζόμαστε έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ;

Καθορίζοντας τα όρια κάθε κατηγορίας δαπανών, ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός διασφαλίζει την επαρκή χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων της Ένωσης σε μεσοπρόθεσμη βάση.

Ταυτόχρονα, εξασφαλίζει τόσο τη δημοσιονομική πειθαρχία όσο και την ομαλή εξέλιξη των δαπανών της Ένωσης σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής της Ένωσης και εντός των ορίων των ιδίων πόρων της. Επίσης, παρέχει ασφάλεια στους δικαιούχους κονδυλίων της ΕΕ, όπως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι περιφέρειες σε πορεία σύγκλισης, οι σπουδαστές, οι ερευνητές, οι αγρότες και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Λειτουργούσε πάντοτε η ΕΕ με μακροπρόθεσμους προϋπολογισμούς;

Οι μακροπρόθεσμοι προϋπολογισμοί αποτελούν μέρος της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1988 και έχουν καλύψει περιόδους που ποικίλλουν από 5 έως 7 έτη:

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3621_el.pdf