slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει το ανώτατο στελεχικό της δυναμικό για να επιτελέσει σημαντικό έργο το 2018/2019 και μετέπειτα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προβεί σε ορισμένους διορισμούς ανώτατων διοικητικών στελεχών. Ο διορισμός των καλύτερων ατόμων στις κατάλληλες θέσεις θα βοηθήσει την Επιτροπή Γιούνκερ να επιτελέσει σημαντικό έργο το 2018/2019 και μετέπειτα.

Οι σημερινές αποφάσεις διορισμού ανώτατων διοικητικών στελεχών αφορούν βασικούς στρατηγικούς τομείς των εργασιών της Επιτροπής Γιούνκερ, οι οποίοι καλύπτουν τη δράση για το κλίμα, την έρευνα, την εκπαίδευση, τη νεολαία και τον πολιτισμό, τις κοινωνικές υποθέσεις και την απασχόληση, καθώς επίσης τη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής και το ιδιαίτερο γραφείο του προέδρου. Οι σημερινοί διορισμοί θα αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό των γυναικών που υπηρετούν σε θέσεις γενικών διευθυντών και αναπληρωτών γενικών διευθυντών από μόλις 11% τον Νοέμβριο του 2014 σε 36% τώρα. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τηδέσμευση του προέδρου κ. Γιούνκεργια επίτευξη του στόχου του 40% έως τις 31 Οκτωβρίου 2019.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1005_el.pdf

Ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ αναδιοργανώνει την ομάδα των στενών συνεργατών του· Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει νέο γενικό γραμματέα

Σε συνέχεια της εκδήλωσης από τον γενικό γραμματέα κ. Alexander Italianer της επιθυμίας να συνταξιοδοτηθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε τον κ. Martin Selmayr ως νέο γενικό γραμματέα της, ενώ ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ διόρισε την κα Clara Martinez Alberola ως νέα επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του και τον κ. Richard Szostak ως νέο αναπληρωτή επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του.

Έπειτα από περισσότερα από 32 χρόνια στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο νυν γενικός γραμματέας κ. Alexander Italianer αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως εκ τούτου και κατόπιν πρότασης του προέδρου κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, το σώμα των επιτρόπων αποφάσισε να διορίσει τον κ. Martin Selmayr, νυν επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του προέδρου, ως νέο γενικό γραμματέα της Επιτροπής. Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου. Παράλληλα, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ αποφάσισε να προαγάγει τη νυν αναπληρώτρια επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του, κα Clara Martinez Alberola, στη θέση του επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του, με αποτέλεσμα η κα Alberola να γίνει η πρώτη γυναίκα επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου προέδρου της Επιτροπής. Ο νυν σύμβουλος του προέδρου κ. Γιούνκερ σε θέματα διπλωματίας, κ. Richard Szostak, θα διοριστεί νέος αναπληρωτής επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του προέδρου.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1004_el.pdf

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας παράγει νέα πανευρωπαϊκά ερευνητικά έργα

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας εξακολουθεί να παράγει αποτελέσματα, χρηματοδοτώντας μια νέα ομάδα ερευνητικών έργων στον τομέα της άμυνας. Το Ταμείο, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2017 από τον πρόεδρο κ. Γιούνκερ, είναι καταλύτης για τη δημιουργία μιας ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ. Ενισχύει τις αμυντικές ικανότητες και διαμορφώνει νέες συμπράξεις σε διασυνοριακό επίπεδο.

Το έργο Ocean2020 υποστηρίζει τις αποστολές θαλάσσιας επιτήρησης και αποτροπής· για τον σκοπό αυτόν θα ενσωματώσει τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη (drones) και μη επανδρωμένα υποβρύχια σε επιχειρήσεις του στόλου. Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται θα συνδυάζονται με συμβατικά συστήματα προκειμένου να μπορούν οι στρατιωτικοί διοικητές να διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των εξελισσόμενων καταστάσεων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-763_el.pdf

Οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να καταβάλουν πρόσθετες προσπάθειες για να συμμορφωθούν πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών

Οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να πάρουν και άλλα μέτρα για να ανταποκριθούν στα αιτήματα που τους υπέβαλαν τον Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών για να συμμορφωθούν με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών.

Σήμερα δημοσιεύτηκαν οι αλλαγές που έκαναν το Facebook, το Twitter και η Google+ για να ευθυγραμμίσουν τους όρους παροχής των υπηρεσιών τους με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών.

Οι αλλαγές αυτές θα ωφελήσουν πλέον πάνω από 250 εκατομμύρια καταναλωτές της ΕΕ που κάνουν χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: οι καταναλωτές της ΕΕ δεν θα υποχρεούνται να παραιτούνται από δικαιώματα αναγκαστικού δικαίου της ΕΕ, όπως το δικαίωμα υπαναχώρησής τους από αγορές που έκαναν στο διαδίκτυο· θα μπορούν να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους στην Ευρώπη αντί για την Καλιφόρνια· και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα αναλαμβάνουν το μερίδιο των ευθυνών που τους αναλογεί δικαίως έναντι των καταναλωτών της ΕΕ, όπως συμβαίνει με τους παρόχους υπηρεσιών εκτός διαδικτύου. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές πληρούν μόνον εν μέρει τις απαιτήσεις βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_el.pdf