slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Τίμερμανς, του αντιπροέδρου κ. Ντομπρόβσκις και της επιτρόπου κ. Γιούροβα σχετικά με την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 5ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 5ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτοί οι νέοι κανόνες θα αυξήσουν τη διαφάνεια προκειμένου να βελτιωθεί η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους δύο συνεισηγητές, τον κ. Kariņš και την κ. Sargentini, και τους σκιώδεις εισηγητές για την ισχυρή υποστήριξή τους και την πολύτιμη εμπειρογνωμοσύνη τους, που συνέβαλαν σε πολύ μεγάλο βαθμό σ' αυτό το αποτέλεσμα.

Με την ψήφο του Κοινοβουλίου ολοκληρώνεται ένας φιλόδοξος γύρος διαπραγματεύσεων που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια. Τον Ιούλιο του 2016, μετά τις τραγικές τρομοκρατικές επιθέσεις που έπληξαν την ΕΕ και τις τεράστιες οικονομικές συναλλαγές που αποκαλύφθηκαν από τα «έγγραφα του Παναμά», η Επιτροπή αποφάσισε να λάβει επείγοντα μέτρα. Η αναθεώρηση της οδηγίας αποτελεί τμήμα του εν λόγω σχεδίου δράσης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3429_el.pdf

Εμπόριο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την υπογραφή και τη σύναψη των συμφωνιών με την Ιαπωνία και τη Σινγκαπούρη

Η Επιτροπή παρουσίασε στο Συμβούλιο τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ιαπωνία και την εμπορική και την επενδυτική συμφωνία με τη Σινγκαπούρη. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για την υπογραφή και τη σύναψη των εν λόγω συμφωνιών.

Η ταχεία σύναψη και η ταχεία εφαρμογή της σημαντικότερης εμπορικής συμφωνίας που έχει ποτέ διαπραγματευτεί η ΕΕ ήταν μια προσωπική δέσμευση που ανέλαβαν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας κ. Σίνζο Άμπε. Κατά τη διάρκεια διμερούς συνόδου κορυφής και στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7, οι δύο ηγέτες παρείχαν πολιτική καθοδήγηση στο υψηλότερο επίπεδο, προκειμένου να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις το 2017.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3325_el.pdf

Ένταξη των μεταναστών: Η Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ δημοσιεύουν κατάλογο ελέγχου για να υποστηρίξουν τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ δημοσιεύουν έκθεση που προσδιορίζει τις κυριότερες προκλήσεις για την ένταξη των μεταναστών και προβλέπει συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής για την αντιμετώπισή τους.

Αφού συγκεντρώθηκαν παραδείγματα ορθής πρακτικής από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Άμστερνταμ, την Αθήνα, το Βερολίνο, το Παρίσι και τη Ρώμη, τονίστηκαν στην έκθεση 12 βασικά σημεία, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής και οι επαγγελματίες όταν αναπτύσσουν και εφαρμόζουν τοπικά προγράμματα για την ένταξη. Οι συστάσεις επικεντρώνονται σε τομείς πολιτικής όπως είναι η υγεία, η εργασία, η στέγαση και η εκπαίδευση και εκτείνονται από την καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των μεταναστών με τις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας μέχρι τη δημιουργία κοινών χώρων στους οποίους οι κοινότητες θα συναντιούνται και θα δημιουργούν δεσμούς μεταξύ τους.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3321_el.pdf

Βασικά στοιχεία της εμπορικής συμφωνίας και της επενδυτικής συμφωνίας ΕΕ-Σινγκαπούρης

Στις 18 Απριλίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο την εμπορική συμφωνία ΕΕ–Σιγκαπούρης και τη συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ–Σινγκαπούρης.

Η εμπορική συμφωνία και η επενδυτική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης θα δώσουν νέα ώθηση στις σχέσεις της ΕΕ με τη Σινγκαπούρη και θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις της ΕΕ και της Σινγκαπούρης περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η διαπραγμάτευση της εμπορικής και της επενδυτικής συμφωνίας πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η οποία πρόκειται να υπογραφεί σύντομα. Αφότου τεθεί σε ισχύ, η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας θα παρέχει το νομικό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της ισχυρής και μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3327_el.pdf