slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

DiscoverEU: Ακόμα 12.000 δωρεάν εισιτήρια προσφέρονται σε νέους και νέες 18 ετών για να ανακαλύψουν την Ευρώπη

Μετά την επιτυχία του πρώτου γύρου του DiscoverEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει δεύτερο διαγωνισμό για δωρεάν εισιτήρια στις 29 Νοεμβρίου 2018.

Όλοι οι δεκαοκτάχρονοι στην ΕΕ θα έχουν τότε προθεσμία μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2018 για να ζητήσουν ένα δωρεάν εισιτήριο που θα τους δώσει την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην Ευρώπη, από τις 15 Απριλίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019. Ο πρώτος γύρος του DiscoverEU συγκέντρωσε χιλιάδες νέους ανθρώπους, δημιουργώντας μια πραγματική κοινότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συμμετέχοντες που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους συνδέθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχημάτισαν ομάδες που ταξίδεψαν από πόλη σε πόλη ή φιλοξένησαν ο ένας τον άλλο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6109_el.pdf

Εμπορική συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ

Δημιουργία οικονομικών ευκαιριών – προάσπιση των αξιών.

  1. Κατάργηση δασμών

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ θα καταργήσει πάνω από το 99 % του συνόλου των δασμών, και θα οδηγήσει σε μερική άρση των υπόλοιπων μέσα από την εφαρμογή περιορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων με μηδενικό δασμό, γνωστών ως δασμολογικών ποσοστώσεων (ΔΠ).

Το 65 % των δασμών στις εξαγωγές της ΕΕ προς το Βιετνάμ θα καταργηθούν με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, ενώ οι υπόλοιποι θα αρθούν σταδιακά σε διάστημα 10 ετών. Οι δασμοί της ΕΕ στις εισαγωγές από το Βιετνάμ θα καταργηθούν σταδιακά σε διάστημα 7 ετών. Αυτή η ασύμμετρη προσέγγιση λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το Βιετνάμ είναι αναπτυσσόμενη χώρα.

Η συμφωνία θα καταργήσει τους δασμούς για ένα ευρύ φάσμα βασικών εξαγώγιμων προϊόντων της ΕΕ:

  • Με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας θα υπάρξει πλήρης απαλλαγή από τους δασμούς για όλα σχεδόν τα μηχανήματα και τις συσκευές, ενώ και τα υπόλοιπα θα απαλλαγούν μετά από 5 χρόνια. Σήμερα οι δασμοί φτάνουν έως και το 35 %.
  • Για τις μοτοσικλέτες με κινητήρα άνω των 150 cc οι δασμοί θα καταργηθούν εντελώς μετά από 7 χρόνια (ο ισχύων δασμός είναι 75 %), ενώ για τα αυτοκίνητα μετά από 10 χρόνια (από 78 %)
  • Τα εξαρτήματα αυτοκινήτων θα είναι αδασμολόγητα μετά από 7 χρόνια (οι σημερινοί δασμοί φτάνουν έως και το 32 %).

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6128_el.pdf

Εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη: Τα κράτη μέλη σημείωσαν περαιτέρω πρόοδο

Η Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2018, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει περαιτέρω πρόοδο προς την κατεύθυνση των στόχων της ΕΕ για το 2020.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τους συστημάτων. Η Έκθεση, η οποία είναι η σημαντικότερη ετήσια έκδοση της ΕΕ σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, αποτελεί σημαντικό μέρος του έργου αυτού. Η αγωγή του πολίτη αποτελεί το κύριο θέμα της φετινής έκθεσης, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης στην προώθηση της συμμετοχής, της ένταξης και της κατανόησης των δικαιωμάτων των πολιτών. Χρησιμοποιώντας μια σειρά παραδειγμάτων, η Έκθεση διαπιστώνει ότι τα κράτη μέλη εργάζονται για να εξασφαλίσουν ότι οι νέοι μαθαίνουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι δημοκρατίες μας και τα θεσμικά όργανά μας και τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πιο πρόσφατη έκδοση της Έκθεσης καταδεικνύει επίσης ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων της ΕΕ, τους οποίους η ίδια έχει θέσει για το 2020 — η επίτευξη ορισμένων από τους οποίους έχει ήδη πραγματοποιηθεί ή είναι πολύ κοντά στο να πραγματοποιηθεί.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6132_el.pdf

172 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ενωσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής εντός και εκτός της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει χρηματοδότηση ύψους 172,5 εκατ. ευρώ από τον γεωργικό προϋπολογισμό της ΕΕ για την προώθηση των ενωσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Την επόμενη τριετία θα διεξαχθούν 79 εκστρατείες που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως τα γαλακτοκομικά, οι ελιές και το ελαιόλαδο και τα οπωροκηπευτικά.

Ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Φιλ Χόγκαν, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για την καλή ποιότητα των προϊόντων διατροφής που παράγει και για τη γαστρονομική της κληρονομιά. Οι παραγωγοί της ΕΕ μπορούν να βασιστούν στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να κάνουν γνωστά εντός και εκτός Ευρώπης τα προϊόντα υψηλής ποιότητας που παράγουν. Εγώ ο ίδιος επισκέφτηκα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως την Κίνα, την Ιαπωνία, το Μεξικό ή την Κολομβία, για να ανοίξω νέες αγορές για τα προϊόντα μας. Μπροστά μας διανοίγονται τεράστιες δυνατότητες».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6124_el.pdf