slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον εκσυγχρονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

Η προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που περιγράφεται σε έγγραφο το οποίο δημοσιεύεται σήμερα θα παρουσιαστεί στους εταίρους της ΕΕ στη Γενεύη στις 20 Σεπτεμβρίου, στη διάρκεια συνεδρίασης η οποία έχει συγκληθεί από τον Καναδά για το θέμα αυτό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια πρώτη δέσμη ιδεών για τον εκσυγχρονισμό του ΠΟΕ και τη θέσπιση διεθνών εμπορικών κανόνων κατάλληλων για τις προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας.

Κατά την παρουσίαση του εγγράφου βασικών εννοιών της Επιτροπής, η κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, επίτροπος Εμπορίου, δήλωσε: «Τις τελευταίες δεκαετίες, το πολυμερές εμπορικό σύστημα παρείχε ένα σταθερό, προβλέψιμο και αποτελεσματικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, βοηθώντας πολλές οικονομίες να αναπτυχθούν με ταχύ ρυθμό. Επίσης, σήμερα, ο ΠΟΕ είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση ανοικτού, δίκαιου και βασιζόμενου σε κανόνες εμπορίου. Ωστόσο, παρά την επιτυχία του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί επαρκώς στην ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία. Ο κόσμος έχει αλλάξει· ο ΠΟΕ, όμως, όχι. Είναι πλέον καιρός να δράσουμε, για να μπορέσει το σύστημα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας και να λειτουργήσει ξανά προς όφελος όλων. Και η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε αυτό».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5786_el.pdf

Η κατάσταση της Ένωσης το 2018 - Ενισχυμένη εποπτεία της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για έναν σταθερό τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ανέφερε: «Οι Ευρωπαίοι προσδοκούν μια Ένωση που τους προστατεύει. Σήμερα, προτείνουμε μέτρα που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικότερα τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε διασυνοριακό επίπεδο»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα την περαιτέρω ενίσχυση της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι απειλές της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.  

Παρόλο που η ΕΕ έχει αυστηρούς κανόνες στον τομέα αυτόν, πρόσφατες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ορισμένες τράπεζες της ΕΕ έχουν προκαλέσει ανησυχίες ότι οι εν λόγω κανόνες δεν τυγχάνουν πάντοτε αποτελεσματικής εποπτείας και επιβολής σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό όχι μόνο δημιουργεί κινδύνους για την ακεραιότητα και την καλή φήμη του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά μπορεί επίσης να έχει συνέπειες στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ορισμένων τραπεζών.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5724_el.pdf

Η κατάσταση της Ένωσης το 2018 — η Επιτροπή προτείνει τα τελευταία στοιχεία που απαιτούνται για μια συμβιβαστική λύση για τη μεταρρύθμιση στον τομέα της μετανάστευσης και των συνόρων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τα τελευταία στοιχεία που απαιτούνται για μια συμβιβαστική λύση για τη μεταρρύθμιση στον τομέα της μετανάστευσης και των συνόρων

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, με την ευκαιρία της ομιλίας του για την Κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λογομαχούμε για να βρίσκουμε λύσεις ad-hoc κάθε φορά που φτάνει ένα καινούργιο πλοίο με μετανάστες. Η προσωρινή αλληλεγγύη δεν φτάνει. Χρειαζόμαστε διαρκή αλληλεγγύη - σήμερα και για πάντα.»

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2018, ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ παρουσίασε τρεις νέες και φιλόδοξες προτάσεις για να διασφαλίσει την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης και την καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Οι εν λόγω νέες πρωτοβουλίες παρουσιάζονται μία εβδομάδα πριν από την άτυπη σύνοδο στο Σάλτσμπουργκ και αποτελούν απτή συμβολή στις συζητήσεις που αναμένεται να έχουν οι ηγέτες της ΕΕ για τη μετανάστευση. Σκοπός τους είναι να διευκολύνουν μια συνολική συμβιβαστική λύση σχετικά με την εν εξελίξει μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου της ΕΕ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5712_el.pdf

Κατάσταση της Ένωσης 2018: Η Επιτροπή προτείνει να καταργήσει την εποχιακή αλλαγή της ώρας

Η Επιτροπή προτείνει να καταργήσει την εποχιακή αλλαγή της ώρας

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, με την ευκαιρία της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Πάντα στις ωραίες ομιλίες μας δηλώνουμε ότι επιθυμούμε να είμαστε μεγάλοι στα μεγάλα ζητήματα και μικροί στα μικρά. Όμως κανένας δεν μας χειροκροτεί όταν, με τη νομοθεσία της ΕΕ, υποχρεώνονται οι πολίτες να αλλάζουν την ώρα δύο φορές τον χρόνο. Σήμερα η Επιτροπή προτείνει ν' αλλάξει αυτή την κατάσταση. Η αλλαγή της ώρας πρέπει να καταργηθεί. Τα ίδια τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν κατά πόσον οι πολίτες τους θα ζουν σε θερινή ή χειμερινή ώρα. Είναι ζήτημα επικουρικότητας. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα συμμεριστούν την άποψη αυτή και θα βρούν τις κατάλληλες λύσεις για την εσωτερική μας αγορά. Ο χρόνος μας πιέζει».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5709_el.pdf