slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Για τον μετριασμό του αυξανόμενου κινδύνου δασικών πυρκαγιών στο μέλλον απαιτούνται ενισχυμένα μέτρα πρόληψης

Η τελευταία έκθεση της Επιτροπής για τις δασικές πυρκαγιές καταδεικνύει την ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής για «να κληροδοτήσουμε έναν καθαρότερο πλανήτη στις επόμενες γενιές», όπως τόνισε ο πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην τελευταία του ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, και υπογραμμίζει την ανάγκη λήψης αυστηρότερων μέτρων για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για τις δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική για το 2017. Στην έκθεση αναφέρεται ότι από τις δασικές πυρκαγιές καταστράφηκαν πέρυσι πάνω από 1,2 εκατομμύρια εκτάρια δασών και γης στην Ευρώπη — έκταση μεγαλύτερη από το συνολικό εμβαδόν της Κύπρου. Οι φωτιές κόστισαν επίσης τη ζωή σε 127 πολίτες και πυροσβέστες και προκάλεσαν οικονομική ζημία, η οποία εκτιμάται σε σχεδόν 10 δισ. ευρώ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5805_el.pdf

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία «Eat ORIGINal! Unmask your food»

Το Σώμα των Επιτρόπων αποφάσισε να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Eat ORIGINal! Unmask your food».

Δηλωμένος στόχος της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών είναι η επιβολή υποχρεωτικής δήλωσης προέλευσης σε όλα τα τρόφιμα, με σκοπό την πρόληψη της απάτης, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών στην ενημέρωση.

Η απόφαση της Επιτροπής να καταχωρίσει την πρωτοβουλία αφορά μόνο το νομικά παραδεκτό της πρότασης. Κατά το παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν αναλύει την ουσία της πρότασης.

Η καταχώριση της πρωτοβουλίας αυτής θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2018, ημερομηνία από την οποία θα ξεκινήσει η δωδεκάμηνη διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών υποστήριξης από τους διοργανωτές της. Εάν η πρωτοβουλία συγκεντρώσει μέσα σε ένα έτος ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη, η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει εντός τριών μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5811_en.pdf

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία με τίτλο «Τέρμα στην απάτη και την κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ»

Το Σώμα των Επιτρόπων αποφάσισε να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Τέρμα στην απάτη και την κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ».

Η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών ζητά την εφαρμογή ενισχυμένων ελέγχων και αυστηρότερων κυρώσεων στα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Στην απόφαση του Σώματος επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν δηλώσεις υποστήριξης με την προϋπόθεση ότι θα στηρίζουν προτάσεις που δεν προβαίνουν σε διάκριση μεταξύ των κρατών μελών αποκλειστικά και μόνο με βάση τη συμμετοχή τους ή μη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό οφείλεται στο ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, οι νομικές πράξεις δεν μπορούν να κάνουν διάκριση μεταξύ των κρατών μελών αποκλειστικά και μόνο με βάση το αν συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία. Ωστόσο, αυτό μπορεί να γίνει όταν δικαιολογείται αντικειμενικά, για παράδειγμα αν υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Η απόφαση της Επιτροπής να καταχωρίσει την πρωτοβουλία αφορά μόνο το νομικά παραδεκτό της πρότασης. Κατά το παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν αναλύει την ουσία της πρότασης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5810_el.pdf

Η ΕΕ επιταχύνει τη στρατηγική της για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξέδωσαν σήμερα κοινή ανακοίνωση στην οποία καθορίζεται το όραμα της ΕΕ για μια νέα και ολοκληρωμένη στρατηγική για την καλύτερη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας.

Η κοινή ανακοίνωση βασίζεται στην πείρα που έχει αποκομίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την αύξηση των συνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών της, με άλλες περιφέρειες και εντός αυτών. Με επίκεντρο τη βιώσιμη, ολοκληρωμένη και βασισμένη σε κανόνες συνδεσιμότητα, η ανακοίνωση θα συμβάλει στην καθοδήγηση της εξωτερικής δράσης της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα και εντάσσεται στην εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής της.

Η κοινή ανακοίνωση σχετικά με τα στοιχεία της στρατηγικής της ΕΕ για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας διατίθεται στο διαδίκτυο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5803_el.pdf