slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (Brexit): Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση σχετικά με την προετοιμασία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία περιγράφονται οι εν εξελίξει εργασίες προετοιμασίας για όλα τα αποτελέσματα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις 30 Μαρτίου 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καταστεί τρίτη χώρα. Η εξέλιξη αυτή θα έχει συνέπειες για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην ΕΕ. Αυτές οι συνέπειες ποικίλλουν: από τους νέους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο, έως την ισχύ των αδειών, πιστοποιητικών και εγκρίσεων που εκδίδονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τους διαφορετικούς κανόνες για τις διαβιβάσεις δεδομένων.

Το κείμενο που υποβάλλεται σήμερα, με το οποίο καλούνται τα κράτη μέλη και οι ιδιωτικοί φορείς να εντείνουν τις προετοιμασίες, ανταποκρίνεται στο αίτημα που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50), τον περασμένο μήνα, για εντατικοποίηση των προσπαθειών ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα και για κάθε πιθανή έκβαση.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_en.pdf

Ένωση Κεφαλαιαγορών: η Επιτροπή παρέχει οδηγίες για την προστασία των διασυνοριακών επενδύσεων στην ΕΕ

Η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τους επενδυτές της ΕΕ να επικαλούνται τα δικαιώματά τους ενώπιον των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών και δικαστηρίων, καθώς και για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

Η σημερινή ανακοίνωση αποσκοπεί στην ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τους επενδυτές της ΕΕ. Αυτό αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τη στήριξη περισσότερων επενδύσεων στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Το δίκαιο της Ένωσης δεν επιλύει όλα τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι επενδυτές κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Ωστόσο, η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το δίκαιο της ΕΕ προστατεύει τα δικαιώματα των επενδυτών της ΕΕ και οι επενδυτές μπορούν να διεκδικούν τα δικαιώματα αυτά ενώπιον των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών και δικαστηρίων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4528_el.pdf

Παραβάσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα, την Ιρλανδία και τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη εφαρμογή των κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα και τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ για μη μεταφορά της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο εθνικό τους δίκαιο.

Η Ιρλανδία έθεσε σε εφαρμογή ένα πολύ μικρό μόλις μέρος των κανόνων και, ως εκ τούτου, παραπέμφθηκε και αυτή στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Επιτροπή πρότεινε να επιβάλει το Δικαστήριο κατ' αποκοπή ποσό και ημερήσιες χρηματικές ποινές μέχρις ότου οι τρεις χώρες λάβουν τα αναγκαία μέτρα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4491_el.pdf

Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 80 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4486_el.pdf