slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Μετανάστευση: η Επιτροπή εντείνει τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης προς την Ισπανία και την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε επιπλέον βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους 45,6 εκατ. ευρώ για να στηρίξει την Ισπανία και την Ελλάδα προκειμένου να ανταποκριθούν στις μεταναστευτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Ενόψει αυξημένων αφίξεων, η Ισπανία θα λάβει 25,6 εκατ. ευρώ προκειμένου να βελτιώσει την ικανότητα υποδοχής για αφίξεις στις νότιες ακτές της, και στη Θέουτα και τη Μελίλια, καθώς και για να βοηθηθεί στην αύξηση των επιστροφών. Επιπλέον ποσό 20 εκατ. ευρώ έχει διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες υποδοχής στην Ελλάδα, ιδίως στο νησί της Λέσβου.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4342_el.pdf

Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει για να προστατεύσει την ανεξαρτησία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολωνίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία σχετικά με τον πολωνικό νόμο περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Στις 3 Ιουλίου, οι 27 από τους 72 δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου —περισσότεροι από ένας στους τρεις δικαστές— αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να εξαναγκαστούν σε συνταξιοδότηση λόγω του γεγονότος ότι ο νέος πολωνικός νόμος περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου μειώνει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου από τα 70 στα 65 έτη. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται επίσης για τον Πρώτο Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του οποίου η εξαετής θητεία θα τερματιστεί πρόωρα. Σύμφωνα με τον νόμο, δίνεται στους εν ενεργεία δικαστές η δυνατότητα να δηλώσουν την επιθυμία τους να παραταθεί η θητεία τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παράταση που μπορεί να χορηγηθεί για περίοδο τριών ετών και να ανανεωθεί μία φορά. Δεν έχουν καθοριστεί κριτήρια για την απόφαση του Προέδρου και δεν υπάρχει δυνατότητα δικαστικής επανεξέτασης της εν λόγω απόφασης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4341_el.pdf

Γιορτάζοντας την τελωνειακή ένωση: ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο κλείνει τα 50

Την 1η Ιουλίου η τελωνειακή ένωση της ΕΕ, ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιορτάζει την 50ή επέτειό της.

Οι μεταπολεμικές συμφωνίες-ορόσημα που άνοιξαν τον δρόμο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση οδήγησαν στη δημιουργία της τελωνειακής ένωσης, που τέθηκε σε εφαρμογή το 1968. Καταργώντας τους δασμούς για τις εμπορευματικές συναλλαγές εντός της σημερινής ΕΕ, η τελωνειακή ένωση αποτέλεσε το πρώτο αποφασιστικό βήμα για να καταστεί η ΕΕ ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο, με τις 28 τελωνειακές διοικήσεις της ΕΕ να ενεργούν ως μία οντότητα.

Τα τελευταία 50 χρόνια, η τελωνειακή ένωση έχει εξελιχθεί σε ακρογωνιαίο λίθο της ενιαίας αγοράς μας, διατηρώντας τα σύνορα της ΕΕ ασφαλή και προστατεύοντας τους πολίτες μας από απαγορευμένα και επικίνδυνα εμπορεύματα, όπως όπλα και ναρκωτικά. Επίσης, διευκολύνει ένα συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο των παγκόσμιων συναλλαγών: το 2017, τα τελωνεία της ΕΕ διαχειρίστηκαν το 16 % του παγκόσμιου εμπορίου.

Την 1η Ιουλίου 2018, ακριβώς 50 χρόνια μετά τη θέσπιση της τελωνειακής ένωσης, η Επιτροπή διοργανώνει εκδηλώσεις σε αερολιμένες και σχολεία ανά την ΕΕ με στόχο την ενημέρωση σχετικά με αυτό το εξαιρετικό επίτευγμα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4265_el.pdf

Νέοι κανόνες της ΕΕ διασφαλίζουν περισσότερη προστασία για 120 εκατομμύρια παραθεριστές φέτος το καλοκαίρι

Από την Κυριακή 1 Ιουλίου, οι ταξιδιώτες που κλείνουν πακέτα οργανωμένων διακοπών θα απολαμβάνουν ισχυρότερα καταναλωτικά δικαιώματα.

Οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν όχι μόνο τα παραδοσιακά πακέτα οργανωμένων διακοπών, αλλά, επιπλέον, θα προστατεύουν και τους καταναλωτές που επιλέγουν άλλες μορφές συνδυασμένων ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων πακέτων, στα οποία ο ταξιδιώτης επιλέγει διαφορετικά στοιχεία από ένα μόνο σημείο πώλησης, στο διαδίκτυο ή εκτός διαδικτύου. Οι νέοι κανόνες θα εισαγάγουν επίσης προστασία για τους «συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς», όταν ο ταξιδιώτης αγοράζει ταξιδιωτικές υπηρεσίες από ένα σημείο πώλησης αλλά μέσω χωριστών διαδικασιών κράτησης ή όταν, αφού έχει πραγματοποιήσει κράτηση για μια ταξιδιωτική υπηρεσία σε έναν δικτυακό τόπο, προσκαλείται να πραγματοποιήσει κράτηση για κάποια άλλη υπηρεσία σε διαφορετικό δικτυακό τόπο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4293_el.pdf