slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) και την ενίσχυση του οργανισμού eu-LISA

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την τελική του συμφωνία για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), καθώς και για την ενίσχυση της εντολής του eu-LISA, του οργανισμού της ΕΕ για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.

Οι νομοθετικές προτάσεις για το σύστημα ETIAS και τον οργανισμό eu-LISA, που υπέβαλε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2016 και τον Ιούνιο του 2017 αντίστοιχα, χαρακτηρίστηκαν ως πολιτικές προτεραιότητες στην κοινή δήλωση για τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2018-2019. Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας Τζούλιαν Κινγκ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη σημερινή έγκριση.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4367_el.pdf

Ένωση Ασφάλειας: Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου - Ερωτήσεις και απαντήσεις

1. Τί είναι το ETIAS;

Τι είναι το Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS);

Τον Νοέμβριο του 2016, η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) για την ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας στα απαλλασσόμενα από την υποχρέωση θεώρησης άτομα που ταξιδεύουν στην ΕΕ, και τα οποία επί του παρόντος είναι υπήκοοι περισσοτέρων από 60 χωρών (πλήρης κατάλογος εδώ).

Το ETIAS θα είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ΤΠ το οποίο δημιουργείται για να εντοπίζει τυχόν κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια ή την παράτυπη μετανάστευση που ενέχουν οι απαλλασσόμενοι από την υποχρέωση θεώρησης επισκέπτες οι οποίοι ταξιδεύουν στον χώρο Σένγκεν, και παράλληλα να διευκολύνει τη διέλευση των συνόρων για την πλειονότητα των ταξιδιωτών που δεν ενέχουν τέτοιους κινδύνους. Όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι δεν χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν στον χώρο Σένγκεν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια ταξιδίου μέσω του συστήματος ETIAS πριν από το ταξίδι τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του ETIAS θα καταστήσουν δυνατή, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αρχών που διέπουν την προστασία των δεδομένων, την εκ των προτέρων επαλήθευση δυνητικών κινδύνων σχετικών με την ασφάλεια ή την παράτυπη μετανάστευση.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4362_el.pdf

Μετανάστευση: η Επιτροπή εντείνει τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης προς την Ισπανία και την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε επιπλέον βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους 45,6 εκατ. ευρώ για να στηρίξει την Ισπανία και την Ελλάδα προκειμένου να ανταποκριθούν στις μεταναστευτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Ενόψει αυξημένων αφίξεων, η Ισπανία θα λάβει 25,6 εκατ. ευρώ προκειμένου να βελτιώσει την ικανότητα υποδοχής για αφίξεις στις νότιες ακτές της, και στη Θέουτα και τη Μελίλια, καθώς και για να βοηθηθεί στην αύξηση των επιστροφών. Επιπλέον ποσό 20 εκατ. ευρώ έχει διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες υποδοχής στην Ελλάδα, ιδίως στο νησί της Λέσβου.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4342_el.pdf

Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει για να προστατεύσει την ανεξαρτησία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολωνίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία σχετικά με τον πολωνικό νόμο περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Στις 3 Ιουλίου, οι 27 από τους 72 δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου —περισσότεροι από ένας στους τρεις δικαστές— αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να εξαναγκαστούν σε συνταξιοδότηση λόγω του γεγονότος ότι ο νέος πολωνικός νόμος περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου μειώνει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου από τα 70 στα 65 έτη. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται επίσης για τον Πρώτο Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του οποίου η εξαετής θητεία θα τερματιστεί πρόωρα. Σύμφωνα με τον νόμο, δίνεται στους εν ενεργεία δικαστές η δυνατότητα να δηλώσουν την επιθυμία τους να παραταθεί η θητεία τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παράταση που μπορεί να χορηγηθεί για περίοδο τριών ετών και να ανανεωθεί μία φορά. Δεν έχουν καθοριστεί κριτήρια για την απόφαση του Προέδρου και δεν υπάρχει δυνατότητα δικαστικής επανεξέτασης της εν λόγω απόφασης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4341_el.pdf