slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Σταδιοδρομία στην Ε.Ε. : Ειδικοί στον τομέα της αρχειονομίας/διαχείρισης εγγράφων

Είστε δημιουργικό άτομο ειδικευμένο στην αρχειονομία/διαχείριση εγγράφων; Τα ευρωπαϊκά όργανα αναζητούν διοικητικούς υπαλλήλους και βοηθούς για τη διαχείριση αρχείων, εγγράφων και πληροφοριών.

Ως διοικητικός υπάλληλος θα ασχολείστε κυρίως με την εκπόνηση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση πολιτικών και στρατηγικών, καθώς και με τη συγκέντρωση, την επιλογή και διατήρηση, την ψηφιακή φύλαξη, τη διαχείριση περιεχομένου και την ανάκτηση πληροφοριών. Θα διασφαλίζετε ότι τα ευρωπαϊκά όργανα διαχειρίζονται τα αρχεία, τις πληροφορίες και τα έγγραφά τους σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ως βοηθός θα ασχολείστε με τη συλλογή και τη διαλογή εγγράφων, τη δημιουργία ευρετηρίων και την ταξινόμηση και τη διατήρηση εγγράφων, θα συντάσσετε σχετικές ιστορικές περιγραφές του υλικού των αρχείων, θα εισάγετε τα στοιχεία αναφοράς εγγράφων και αρχείων σε συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, θα παρέχετε υποστήριξη σε συναδέλφους σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων και αρχείων και θα βοηθάτε εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες να βρίσκουν και να ανακτούν πληροφορίες και έγγραφα.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους. Στην ειδική ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές στις δοκιμασίες επιλογής.

περισσότερα : https://epso.europa.eu/job-offers/archivistics_recordmanagement_el

Σταδιοδρομία στην Ε.Ε.: Διοικητικοί υπάλληλοι στους τομείς των τελωνείων και της φορολογίας

Διαθέτετε ικανότητες και ζήλο και είστε ειδικός στους τομείς των τελωνείων και της φορολογίας; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά διοικητικούς υπαλλήλους για να προσληφθούν κυρίως από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της φορολογίας και των τελωνείων.

Στον τομέα των τελωνείων, τα καθήκοντα μπορεί να περιλαμβάνουν την κατάρτιση και την ανάλυση της τελωνειακής νομοθεσίας όπως έχει κωδικοποιηθεί στη δέσμη μέτρων σχετικά με τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα και στο κοινοτικό δασμολόγιο, σε αντίστοιχες διατάξεις εφαρμογής και άλλους σχετικούς κανόνες, καθώς και σε άλλους συγκεκριμένους τελωνειακούς τομείς όπως οι τελωνειακοί έλεγχοι, η διαδικασία εκσυγχρονισμού των τελωνείων και/ή των οικείων εφαρμογών πληροφορικής. Μπορεί επίσης να κληθείτε να εκπροσωπήσετε το θεσμικό όργανο και να διαπραγματευτείτε εξ ονόματός του σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο.

περισσότερα : https://epso.europa.eu/content/administrators-field-customs-and-taxation_el

Η Επιτροπή υποβάλλει τις συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων ΕΕ–Βιετνάμ προς υπογραφή και σύναψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για την υπογραφή και τη σύναψή τους. Με την έγκριση αυτή, η Επιτροπή καταδεικνύει τη δέσμευσή της να θέσει σε εφαρμογή τις εν λόγω συμφωνίες το συντομότερο δυνατόν.

Η εμπορική συμφωνία θα καταργήσει σχεδόν όλους τους δασμούς που επιβάλλονται στα εμπορεύματα που διακινούνται μεταξύ των δύο πλευρών. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης μια ισχυρή, νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης για αειφόρο ανάπτυξη, η οποία καλύπτει μεταξύ άλλων τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με ρητή παραπομπή στη συμφωνία του Παρισιού.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6127_el.pdf

Κλιματική αλλαγή: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ομάδα «Breakthrough Energy» υπό τον Μπιλ Γκέιτς εγκαινιάζουν επενδυτικό ταμείο ύψους 100 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ομάδα «Breakthrough Energy» υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας για τη δημιουργία του «Breakthrough Energy Europe (BEE)» («Ευρώπη της Ρηξικέλευθης Ενέργειας») - ενός κοινού επενδυτικού ταμείου που σκοπό θα έχει να βοηθά καινοτόμες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτύσσουν και να φέρνουν στην αγορά καινοτόμες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

Με την πρωτοβουλία αυτή η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση προκειμένου να συνεχίσει να πρωτοστατεί στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, να υλοποιήσει τη συμφωνία του Παρισιού και να προωθήσει την ενεργειακή απόδοση – στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στις κεφαλαιαγορές και τους επενδυτές ότι η παγκόσμια μετάβαση προς μια σύγχρονη και καθαρή οικονομία είναι πλέον γεγονός.

περισότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6125_el.pdf