slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Δίκτυο ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT, 2018-2020

1η Φεβρουαρίου 2018
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στην ΕΛΛΑΔΑ
Δίκτυο ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT
Περίοδος 2018 - 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε τη διαδικασία επιλογής νεών φορέων που θα φιλοξενήσουν τα "Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης για τους πολίτες" - EUROPE DIRECT για την περίοδο 2018 - 2020.

Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct επιλέχθηκαν με βάση τις προδιαγραφές και τους κανόνες της πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή εταίρων για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων ως Κέντρων Πληροφόρησης του δικτύου Europe Direct στην Ελλάδα (COMM/ATH/ED/2018-2020), που δημοσιεύθηκε στις 16 Ιουνίου 2017 με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 11η Αυγούστου 2017.

Τα μέλη του νέου Δικτύου Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «EUROPE DIRECT» για την περίοδο 2018 - 2020 στην Ελλάδα εναι :
περισσότερα : https://ec.europa.eu/greece/news/20180102_europe_direct_2018-2020_el

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει το παρατηρητήριο - φόρουμ της ΕΕ για την τεχνολογία blockchain

Η Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα το παρατηρητήριο - φόρουμ της ΕΕ για την τεχνολογία blockchain με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον ευρωβουλευτή Jakob von Weizsäcker, αρμόδιο για την πρόσφατη έκθεση σχετικά με τα εικονικά νομίσματα.

Το παρατηρητήριο - φόρουμ για την τεχνολογία blockchain θα προβάλλει τις κυριότερες εξελίξεις αυτής της τεχνολογίας, θα προωθεί ευρωπαϊκούς φορείς και θα ενισχύει την ευρωπαϊκή συνεργασία με διάφορους ενδιαφερομένους που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που απαιτούν χρήση της blockchain.

Η τεχνολογία blockchain, η οποία αποθηκεύει δέσμες πληροφοριών κατανεμημένων σε ολόκληρο το δίκτυο, θεωρείται ως μια επαναστατική καινοτομία, καθώς συνεπάγεται υψηλά επίπεδα ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας στις διαδικτυακές οικονομικές συναλλαγές. Η τεχνολογία αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις ψηφιακές υπηρεσίες και να μετασχηματίσει τα επιχειρηματικά μοντέλα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η ασφάλιση, τα χρηματοοικονομικά, η ενέργεια, η εφοδιαστική, η διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και οι δημόσιες υπηρεσίες.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_el.pdf

Πιο ασφαλές πόσιμο νερό για όλους τους Ευρωπαίους

Η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που προτείνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βελτιώσει την ποιότητα του πόσιμου νερού, αλλά και την πρόσβαση σ' αυτό ενώ παράλληλα θα προσφέρει καλύτερη ενημέρωση στους πολίτες

Το δικαίωμα για πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες καλής ποιότητας, όπως είναι η ύδρευση, είναι μία από τις αρχές που διέπουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ. Η σημερινή νομοθετική πρόταση αποσκοπεί στην κατοχύρωση του δικαιώματος αυτού και, ως εκ τούτου, ανταποκρίνεται στην πρώτη επιτυχή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Right2Water» (Δικαίωμα στο νερό) η οποία συγκέντρωσε 1,6 εκατομμύρια υπογραφές για την υποστήριξη της βελτίωσης της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό για όλους τους Ευρωπαίους. Eπιπλέον, η παρούσα πρόταση επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση των καταναλωτών εξασφαλίζοντας ότι οι φορείς ύδρευσης παρέχουν στους καταναλωτές σαφέστερη ενημέρωση σχετικά με την κατανάλωση του νερού, τη διάρθρωση του κόστους, καθώς την τιμή ανά λίτρο επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση με την τιμή του εμφιαλωμένου νερού. Η προσέγγιση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων για τη μείωση της άσκοπης χρήσης πλαστικών υλικών και τον περιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα της ΕΕ, καθώς και στην επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-429_el.pdf

Οι νέοι καταθέτουν τις ιδέες τους για το μέλλον της Ευρώπης

Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2018

Ο επίτροπος κ. Tibor Navracsics υποδέχεται ομάδα νέων για να συζητήσουν τις απόψεις τους για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι προτεραιότητές τους.

Σήμερα, 100 νέοι από όλη την Ευρώπη παρουσιάζουν συγκεκριμένες ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ένα λαμπρό μέλλον για την Ευρώπη, έπειτα από συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Νέα αφήγηση για την Ευρώπη». Οι προτάσεις αυτές παρουσιάζονται παράλληλα με τα αποτελέσματα νέας έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, από την οποία προκύπτει ότι, τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί η συμμετοχή των νέων σε εθελοντικές δραστηριότητες, οργανώσεις και εκλογές.

Η τελετή λήξης της πρωτοβουλίας «Νέα αφήγηση για την Ευρώπη», που διεξάγεται σήμερα στις Βρυξέλλες, συγκεντρώνει τα αποτελέσματα των συζητήσεων που πραγματοποίησαν οι νέοι κατά τα τελευταία δύο έτη. Το έργο προσέγγισε 62 000 νέους μέσω σειράς διαλόγων που διεξήχθηκαν σε όλη την Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, οι νέοι διατύπωσαν δώδεκα συγκεκριμένες ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης.

Περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-506_el.pdf