slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Διευκόλυνση της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία: η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση πρόσθετων κονδυλίων για τους Σύριους πρόσφυγες

Σύμφωνα με τη δέσμευσή της για στήριξη των Σύριων προσφύγων στην Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιεί σήμερα πρόσθετη χρηματοδότηση υπέρ της Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες, χάρη στην οποία, μέχρι στιγμής, 500.000 παιδιά απέκτησαν πρόσβαση στην εκπαίδευση και 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες στηρίζονται με μηνιαίες μεταφορές μετρητών.

Η σημερινή απόφαση θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για τη δεύτερη δόση ύψους 3 δισ. ευρώ, όπως προβλέπεται στη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, κινητοποιώντας 1 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η πρώτη δόση της Διευκόλυνσης, που συστάθηκε το 2016, ανήλθε σε 3 δισ. ευρώ - 1 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 2 δισ. ευρώ από συνεισφορές των κρατών μελών. Η Επιτροπή προτείνει να συνεχιστεί η ρύθμιση αυτή ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί το επιτυχημένο και αποτελεσματικό έργο της Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1723_el.pdf

Η Επιτροπή εγκρίνει προτάσεις για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει πιο συγκεκριμένες νέες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, η Επιτροπή υποβάλλει την πρότασή της για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, όπως ανήγγειλε ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, καθώς και μια πρωτοβουλία για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε κοινωνική προστασία για όλους τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους. Οι πρωτοβουλίες αυτές συνοδεύονται από ανακοίνωση σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος θα συνδέεται στενά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού των πολιτικών.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_en.pdf

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για βελτίωση της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία για όλους τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους

Τι αφορά η νέα πρόταση και ποιο είναι το ιστορικό της υποβολής της;

Η πρόταση της Επιτροπής για σύσταση σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους είναι μέρος των πρωτοβουλιών για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Η σύσταση συνδέεται ιδιαιτέρως με την αρχή 12, όπου δηλώνεται ότι «ανεξάρτητα από το είδος και τη διάρκεια της σχέσης απασχόλησης, οι εργαζόμενοι και, υπό συγκρίσιμες συνθήκες, οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν δικαίωμα σε επαρκή κοινωνική προστασία».

Στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης για τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων πολλά ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με άτυπες μορφές απασχόλησης και οι αυτοαπασχολούμενοι ως προς την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία. Η σύσταση θα στηρίξει τα κράτη μέλη προκειμένου να προσαρμόσουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στις αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο της εργασίας. Όλοι όσοι εργάζονται θα έχουν προστασία και θα μπορούν ευκολότερα να αλλάζουν θέσεις εργασίας, κλάδους και ακόμη και καθεστώς απασχόλησης, αφού θα διατηρούν και θα μεταφέρουν τα δικαιώματά τους. Η οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης θα διατηρηθεί. Ο ευρύτερος δυνατός επιμερισμός των κινδύνων ασφάλισης ζωής είναι σημαντικότατη πτυχή της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1623_el.pdf

Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: η ομάδα εμπειρογνωμόνων συνιστά ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικτυακών πλατφορμών

Στην έκθεση που παρέδωσε στην Επίτροπο Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας κα Μαρίγια Γκαμπριέλ, η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο ορίζει το φαινόμενο και διατυπώνει μια σειρά από συστάσεις.

Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες συνιστούν να καταρτιστεί κώδικας αρχών τον οποίο θα πρέπει να δεσμευτούν να τηρούν οι διαδικτυακές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η έκθεση συμπληρώνει τα πρώτα συμπεράσματα από σχετική δημόσια διαβούλευση και έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκαν επίσης σήμερα. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση ανακοίνωσης σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, η οποία θα δημοσιευτεί την άνοιξη από την Επιτροπή.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1746_el.pdf