slogan

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές: αυστηρότεροι κανόνες για τις ασφαλίσεις με σκοπό την προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων, ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων και να βελτιωθούν τα δικαιώματα των ληπτών ασφαλίσεων.

Η σημερινή πρόταση θα διασφαλίσει ότι τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων λαμβάνουν το πλήρες ποσό της αποζημίωσης που δικαιούνται, ακόμη και σε περίπτωση αφερεγγυότητας του ασφαλιστή.Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν επίσης ότι τα άτομα που διαθέτουν ιστορικό προηγούμενων ζημιών σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ υπόκεινται στην ίδια μεταχείριση με τους εγχώριους λήπτες ασφαλίσεων, και ενδεχομένως επωφελούνται από καλύτερους όρους ασφάλισης.

παρισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3731_el.pdf

Pin It