Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια πιο βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και προσανατολισμοί για το 2022». Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, η ενωσιακή αλιεία, σε ευθυγράμμιση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, κινείται προς πιο βιώσιμη κατεύθυνση, στηρίζοντας τη μετάβαση προς ένα υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον ενωσιακό σύστημα τροφίμων και παρέχοντας τη βάση για βιώσιμες πηγές εσόδων για τους αλιείς της ΕΕ. Οι κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις του τομέα παραμένουν καλές, παρά την κρίση του κορονοϊού, γεγονός που οφείλεται και στην ταχεία στήριξη που παρείχε η Επιτροπή.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2876/QANDA_21_2876_EL.pdf