Ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει συμβάλει στη διασφάλιση ταχείας και ολοκληρωμένης απόκρισης της ΕΕ στην κρίση του κορονοϊού και στις συνέπειές της, στηρίζοντας παράλληλα τις πρωταρχικές προτεραιότητες της ΕΕ. Αυτό περιλάμβανε την άμεση και ευέλικτη κινητοποίηση χρηματοδoτικών πόρων για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών αναγκών, χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την εφαρμογή των υψηλότερων δυνατών προτύπων δημοσιονομικής διαχείρισης.

H Επιτροπή παρουσιάζει δύο συμπληρωματικές ενότητες στην αναφορά των επιδόσεων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού:

Το πρώτο έγγραφο —η ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις— έδειξε ότι, παρά το σχετικά μικρό μέγεθός του, ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να επιτυγχάνει σημαντικά αποτελέσματα, και μπορεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε περιόδους κρίσης. Το ισχυρό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής διασφάλισε ικανοποιητική και αποτελεσματική προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2877/IP_21_2877_EL.pdf