Γιατί χρειαζόμαστε τώρα μια στρατηγική για τον χώρο Σένγκεν; 

Ο χώρος Σένγκεν είναι ο μεγαλύτερος χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας στον κόσμο και ένα από τα κύρια επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και τα θεμέλιά του έχουν αποδειχθεί στέρεα, πρόσφατες κρίσεις και προκλήσεις έθεσαν τον χώρο Σένγκεν σε δοκιμασία. Η προσφυγική κρίση του 2015 αποκάλυψε ανεπάρκειες στον τρόπο διαχείρισης από την Ένωση των εξωτερικών συνόρων και της μετανάστευσης, με αποτέλεσμα ορισμένα κράτη μέλη να επαναφέρουν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2707/QANDA_21_2707_EL.pdf