Η ΕΕ υπέβαλε σήμερα την πρότασή της επιδιώκοντας τη δέσμευση των μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για ένα σχέδιο πολυμερούς εμπορικής δράσης με σκοπό την επέκταση της παραγωγής εμβολίων και θεραπειών για τη νόσο COVID-19 και τη διασφάλιση καθολικής και ισότιμης πρόσβασης σ' αυτά. Με την πρόταση αυτή προς τον ΠΟΕ, η οποία είναι χωρισμένη σε δύο ανακοινώσεις, η ΕΕ υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο του ΠΟΕ στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και καλεί τα άλλα μέλη του ΠΟΕ να συμφωνήσουν για μια σειρά δεσμεύσεων, μεταξύ άλλων και για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_2801/IP_21_2801_EL.pdf