Τι αφορά η νέα οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον τρόπο παραγωγής και διανομής δημιουργικού περιεχομένου, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτό. Η οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι μια νέα νομοθετική πράξη της ΕΕ, η οποία επικαιροποιεί τη νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις αυτές και στην επιγραμμική πραγματικότητα. Αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου, το οποίο θα ωφελεί ευρύ φάσμα παραγόντων του ψηφιακού περιβάλλοντος, όπως, μεταξύ άλλων, χρήστες του διαδικτύου, καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες, δημοσιογράφους, τον Τύπο, παραγωγούς ταινιών, μουσικούς παραγωγούς, επιγραμμικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκες, ερευνητές και ερευνήτριες, μουσεία και πανεπιστήμια.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_2821/QANDA_21_2821_EL.pdf