eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Ποιες είναι οι συστάσεις αυτές;

Οι συστάσεις που δημοσιεύτηκαν αποτελούν μέρος του διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Επιδίωξή τους είναι να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση των στρατηγικών τους σχεδίων της ΚΓΠ, προσδιορίζοντας τα βασικά ζητήματα στα οποία θα πρέπει να εστιάσει κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ, καθώς και η συμβολή στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Παρουσιάζουν επίσης ανάλυση των γεωργικών τομέων και των αγροτικών περιοχών, υπό το πρίσμα των στόχων της μελλοντικής ΚΓΠ, καθώς και ειδικές τιμές αναφοράς για κάθε στόχο της Πράσινης Συμφωνίας.

Ο εν λόγω διαρθρωμένος διάλογος ξεκίνησε μετά την παρουσίαση των στρατηγικών «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και «Βιοποικιλότητα» από την Επιτροπή, καθώς και κατόπιν ανάλυσης των δεσμών μεταξύ της ΚΓΠ και της Πράσινης Συμφωνίας, στις 20 Μαΐου 2020. Στόχος είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη θα αξιοποιήσουν πλήρως τη μελλοντική ΚΓΠ και τα μέσα της για τη στήριξη των γεωργών τους κατά τη μετάβαση προς την ενίσχυση της βιωσιμότητας των συστημάτων τροφίμων μας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις κατά τόπους συνθήκες και ανάγκες. Η Επιτροπή θα στηρίξει τα κράτη μέλη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης του στρατηγικού τους σχεδίου της ΚΓΠ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2481/QANDA_20_2481_EL.pdf