Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία, υπό την προϋπόθεση της επίσημης έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, σχετικά με το Κέντρο και το Δίκτυο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας, πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη βελτίωση και την ενίσχυση των τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας της ΕΕ και στη δημιουργία ασφαλούς επιγραμμικού περιβάλλοντος.

Το Κέντρο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας, που θα βρίσκεται στο Βουκουρέστι, και το Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Συντονισμού στοχεύουν στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας, προστατεύοντας την οικονομία και την κοινωνία μας από κυβερνοεπιθέσεις, διατηρώντας και προωθώντας την ερευνητική αριστεία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του κλάδου της Ένωσης στον τομέα αυτό.

Το Κέντρο και το Δίκτυο θα συγκεντρώσουν πόρους από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη βιομηχανία για τη βελτίωση και την ενίσχυση των τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας, ενισχύοντας την ανοιχτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Με τη διαχείριση των κονδυλίων για την κυβερνοασφάλεια στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, το Κέντρο θα αντλεί χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και συνεισφορές από τα κράτη μέλη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2384/IP_20_2384_EL.pdf