slogan

Δέσμη παραβάσεων Μαΐου: κυριότερες αποφάσεις

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 70 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Στις 30 Ιανουαρίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την έξαρση της νόσου COVID-19 «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο» και, στις 11 Μαρτίου, τη χαρακτήρισε πανδημία. Μολονότι η Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι θα εξακολουθήσει να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει στις περιπτώσεις που το κρίνει αναγκαίο, αναγνώρισε, παράλληλα, ότι η πανδημία της COVID-19 και τα επακόλουθα μέτρα για την καταπολέμησή της ασκούν σημαντική πίεση στις εθνικές διοικήσεις. Ειδικότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις η κρίση μπορεί να επηρεάσει και την ικανότητα των διοικήσεων των κρατών μελών να εξασφαλίζουν την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Υπό αυτό το πρίσμα, η Επιτροπή ενημέρωσε πρόσφατα τα κράτη μέλη ότι παρατείνονται οι προθεσμίες για απαντήσεις στο πλαίσιο εν εξελίξει διαδικασιών επί παραβάσει που είχαν κινηθεί από την αρχή του έτους. Σήμερα αποφασίστηκε να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να απαντήσουν εντός τεσσάρων μηνών αντί των συνήθων δύο μηνών σε κάθε προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη που αποστέλλονται στο πλαίσιο της παρούσας δέσμης παραβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_859/INF_20_859_EL.pdf

Pin It