slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το InvestEU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την οποία καθορίζει τη θέση του σχετικά με το InvestEU, το πρόγραμμα που προτάθηκε με σκοπό την τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην Ευρώπη στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η ψήφος σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την εκπόνηση του προγράμματος, το οποίο θα συνενώσει υπό την ίδια στέγη τα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται να κινητοποιήσει τουλάχιστον 650 δισ. EUR για επενδύσεις. Η Επιτροπή καλεί σήμερα τα κράτη μέλη να καθορίσουν σύντομα τη θέση τους, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη των συζητήσεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων.

Ο Γίρκι Κάταϊνεν, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις, ώστε να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και να ενισχυθούν η καινοτομία και οι δεξιότητες. Με το InvestEU αναπτύσσουμε περαιτέρω το ρηξικέλευθο μοντέλο του επενδυτικού σχεδίου, διευρύνοντάς το σε ολόκληρο το φάσμα των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη δράση για το κλίμα, την κοινωνική ένταξη και συνοχή. Μετά την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τη δυναμική. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να σπεύσουν να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-444_el.pdf

Η ΕΕ επιβάλλει μέτρα διασφάλισης για το ρύζι από την Καμπότζη και τη Μιανμάρ/Βιρμανία

Έρευνα επιβεβαίωσε την ύπαρξη σημαντικής αύξησης στις εισαγωγές ρυζιού τύπου Indica από την Καμπότζη και τη Μιανμάρ/Βιρμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει προκαλέσει οικονομική ζημία στους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να επαναφέρει εισαγωγικούς δασμούς οι οποίοι θα μειώνονται σταθερά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τριών ετών.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, η οποία θα δημοσιευτεί στην αυριανή Επίσημη Εφημερίδα, από τις 18 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επαναφέρει τον συνήθη τελωνειακό δασμό για το εν λόγω προϊόν ύψους 175 ευρώ ανά τόνο κατά το πρώτο έτος, τον οποίο θα μειώσει σταδιακά σε 150 ευρώ ανά τόνο το δεύτερο έτος και σε 125 ευρώ ανά τόνο το τρίτο έτος.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-427_el.pdf

Η Επιτροπή εγκαινιάζει συζήτηση για τη σταδιακή μετάβαση σε μια πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της ΕΕ

Η Επιτροπή ξεκίνησε τη συζήτηση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στον τομέα της φορολογικής πολιτικής της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας απαιτείται σήμερα η ομοφωνία των κρατών μελών. Ωστόσο, η ομοφωνία συχνά δεν μπορεί να επιτευχθεί σχετικά με σημαντικές φορολογικές πρωτοβουλίες, οδηγώντας έτσι σε μη βέλτιστες πολιτικές και δαπανηρές καθυστερήσεις.

Η ανακοίνωση που δημοσιεύεται σήμερα προτείνει έναν χάρτη πορείας για την προοδευτική και στοχευμένη μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας σε ορισμένους τομείς της κοινής φορολογικής πολιτικής της ΕΕ, όπως συμβαίνει ήδη στους περισσότερους άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από τις Συνθήκες της ΕΕ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-225_el.pdf

Η πρωτοβουλία DiscoverEU δίνει σε 14.500 νέους την ευκαιρία να εξερευνήσουν την Ευρώπη

Πάνω από 14.500 νέοι ηλικίας 18 ετών επελέγησαν μεταξύ περίπου 80.000 αιτήσεων για να λάβουν την ταξιδιωτική κάρτα DiscoverEU. Όσες και όσοι συμμετάσχουν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν μεταξύ 15 Απριλίου και 31 Οκτωβρίου 2019 για διάστημα έως και 30 ημερών.

Κατά τις δύο εβδομάδες της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων που έληξε στις 11 Δεκεμβρίου 2018 περίπου 80.000 νέοι από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκδήλωσαν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στον δεύτερο γύρο της πρωτοβουλίας DiscoverEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια και την ποσόστωση για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, επελέγησαν 14.536 νέοι Ευρωπαίοι.

Ο επίτροπος κ. Τιμπόρ Νάβρατσιτς, αρμόδιος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, δήλωσε: «Με ικανοποιεί ιδιαίτερα η ανταπόκριση των νέων Ευρωπαίων στην πρωτοβουλία DiscoverEU, προκειμένου να γνωρίσουν την ήπειρό τους. Συνολικά, περίπου 180.000 νέοι από ολόκληρη την Ευρώπη εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους στο πλαίσιο των δύο γύρων το 2018· χάρη στην πρωτοβουλία αυτή, δώσαμε μέχρι στιγμής σε περίπου 30.000 νέες και νέους την ευκαιρία να εξερευνήσουν τους πολιτισμούς και τις παραδόσεις της Ευρώπης και να αναπτύξουν επαφές με άλλους ταξιδιώτες, καθώς και με τις κοινότητες τις οποίες επισκέπτονται. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον που οι νέοι εξερευνούν την Ευρώπη ακολουθώντας ο καθένας την προσωπική του διαδρομή.Το DiscoverEU τους επιτρέπει να σχεδιάσουν το δικό τους ταξίδι, να μοιραστούν τις ιστορίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να κάνουν νέους φίλους».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-302_el.pdf